Uluslararası katılımlı II. Çocuk Gelişimi ve Nörolojisi Kongresi


Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimler Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü olarak, Dünya Sağlık Örgütü Genel Merkezi, UNICEF, Çocuk Gelişimi ve Eğitimcileri Derneği, Gelişimsel Çocuk Nörolojisi Derneği ile 19-20 Nisan 2018 tarihlerinde “Uluslararası katılımlı II. Çocuk Gelişimi ve Nörolojisi Kongresi” düzenliyoruz.

Kongrenin ana teması “SAĞLIKLI GELİŞİM İÇİN HAREKETE GEÇİN, ÇOCUĞU GELİŞTİREN BAKIM: 0-3 YAŞ” olarak belirlenmiştir. Okumaya devam et Uluslararası katılımlı II. Çocuk Gelişimi ve Nörolojisi Kongresi

ÇOCUKLARA YÖNELİK CİNSEL İSTİSMAR

Ne yazık ki yine birkaç cinsel istismar vakasıyla sarsıldık. Ülkemiz bu konuda giderek artan vakalar yüzünden kötü bir görüntü sergiliyor.
Çocuk Seks İşçiliği, Çocuk Pornografisi ve Seks Amacıyla Çocuk Ticaretine Son Ağı (ECPAT ) 2015 yılı Türkiye Raporuna göre; Türkiye’de cinsel suçların % 46’sı çocuklara karşı işleniyor, her ay en az 650 çocuk cinsel istismara uğruyor ve Türkiye’de 50 bin çocuk seks kölesi bulunuyor. Okumaya devam et ÇOCUKLARA YÖNELİK CİNSEL İSTİSMAR

BİRDEN FAZLA DİL ÖĞRENİMİ

GİRİŞ
Çocuğun gelişimi ve çocukluk tanımları orta çağdan bu yana tarihsel ve kültürel anlamda değişimlere uğramıştır. Yıllar boyunca geliştirilen çocuk gelişimi alanındaki kuramlar ve araştırmalar sonucunda, çocukluk döneminin ayrı bir dönem olduğu ve bu ayrı dönemin, yaşamın tamamını etkileyebilecek önemli özellikleri nedeniyle, etkili ve özenli bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğinin farkına varılması 18. yüzyıl aydınlanma dönemiyle başlamasına rağmen, ancak 19. yüzyıldan sonra anlaşılmıştır (Sarp,2016). Okumaya devam et BİRDEN FAZLA DİL ÖĞRENİMİ

Göç Ve Çocuk Sağlığı

GÖÇ
Günümüzde yaşanan ekonomik ve sosyal değişimler, kişilerin veya ailelerin doğdukları yerlerden ayrılmalarına neden olmaktadır. Özellikle ülkemizin bulunduğu bölgede uzun yıllardır süregelen savaşlar, can güvenliği nedeniyle, bölge halkının komşu ülkelere göçünü zorunlu kılmıştır. Bu göçlerden en fazla etkilenen ülkelerin başında Türkiye gelmektedir.
İçişleri Bakanlığı, göç idaresi istatistiklerine göre; Eğitim ve çalışma gibi amaçlarla gelen yabancıla hariç, Türkiye’ye 1922 yılından beri 2.5 milyondan fazla kişi göç etmiştir. Çalışma, eğitim ve diğer amaçlarla gelmiş olan yabancılarla ilgili veriler incelendiğinde, 2.442.159 yabancının son 13 yılda ikamet izni aldığı saptanmıştır (http://www.goc.gov.tr/). Okumaya devam et Göç Ve Çocuk Sağlığı

Hekimin Tıbbi Özen Yükümlülüğü

Giriş
Yükümlülük Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre; Yapılması zorunlu olan iş veya bir işi yapma zorunluluğu, yükümlülük, yüküm, mükellefiyet, mecburluk, mecburiyet anlamına gelmektedir(www.tdk.gov.tr).
Hukuk kurallarının tanıdığı yetkiye karşılık getirdiği sorumluluklar, “Hukuki yükümlülük” anlamına gelmektedir ve hekimlerin görevleri dolayısıyla yapmak zorunda oldukları eylemler hekimlerin yükümlülüklerini içerir.
Türkiye’de özellikle hasta hakları yönetmeliği ile düzenlenen maddelerde, hekim ile hastanın hukuki ilişkisinin varlığından dolayı, hekimlerin yükümlülükleri belirlenmiştir. Aslında hekimlerin yükümlülükleri sadece hasta hakları yönetmeliği ile değil, anayasa, borçlar kanunu, tıbbi deontoloji nizamnamesi gibi birçok kanun ve düzenlemelerde de yer alır. Okumaya devam et Hekimin Tıbbi Özen Yükümlülüğü

Kısırlık

Sağlıklı olanın umudu, umudu olanın da herşeyi var demektir.
Arap Atasözü

KISIRLAŞTIRMA (STERİLİZASYON)

Kısırlaştırma (Sterilizasyon) Nedir?
Halen dünyada yaygın olarak kullanılan en etkili korunma ( kontraseptif) yöntemi cerrahi sterilizasyondur. Cerrahi sterilizasyon, kadında tüp ligasyonu, erkekte vazektomi olarak adlandırılır. Çocuk istemeyen aileler için ya da engeli olan bireylerin vasilerince istenen yöntemlerdir ( Harris, 2007:318-319; Gökmen,2001:319).
Türkiye’de “Nüfus Planlaması” Hakkında 2827 Sayılı Kanunun 4/1. maddesine göre;
Sterilizasyon, bir erkek veya kadının çocuk yapma kabiliyetinin cinsi ihtiyaçlarını tatmine mani olmadan izalesi için yapılan müdahaledir. Okumaya devam et Kısırlık

Sağlık Hizmetlerinde Yönetim Etiği

YÖNETİM
Yönetim, en genel tanımıyla; belirlenmiş amaçları başarmak için insan teknik ve diğer kaynakların koordine edilmesi ve bütünleştirilmesidir. Bu konuda literatürde yer alan birkaç tanım;
Yönetim; ortak hedefler ulaşmak için, kişileri motive ederek ve yönlendirerek işlerin yapılması sürecidir. Bu tanımı; ortak hedefler ulaşmak için, kişilerin kendilerini mümkün olan en üst düzeyde memnun olmasını sağlayarak motive etmek ve dolayısı ile hem kendilerinin hem de kurumun hedeflerinin başarılması, olarak genişletebiliriz (Haimann, 2002: 12-13). Okumaya devam et Sağlık Hizmetlerinde Yönetim Etiği