Hekimin Tıbbi Özen Yükümlülüğü

Giriş
Yükümlülük Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre; Yapılması zorunlu olan iş veya bir işi yapma zorunluluğu, yükümlülük, yüküm, mükellefiyet, mecburluk, mecburiyet anlamına gelmektedir(www.tdk.gov.tr).
Hukuk kurallarının tanıdığı yetkiye karşılık getirdiği sorumluluklar, “Hukuki yükümlülük” anlamına gelmektedir ve hekimlerin görevleri dolayısıyla yapmak zorunda oldukları eylemler hekimlerin yükümlülüklerini içerir.
Türkiye’de özellikle hasta hakları yönetmeliği ile düzenlenen maddelerde, hekim ile hastanın hukuki ilişkisinin varlığından dolayı, hekimlerin yükümlülükleri belirlenmiştir. Aslında hekimlerin yükümlülükleri sadece hasta hakları yönetmeliği ile değil, anayasa, borçlar kanunu, tıbbi deontoloji nizamnamesi gibi birçok kanun ve düzenlemelerde de yer alır. Okumaya devam et Hekimin Tıbbi Özen Yükümlülüğü

Kısırlık

Sağlıklı olanın umudu, umudu olanın da herşeyi var demektir.
Arap Atasözü

KISIRLAŞTIRMA (STERİLİZASYON)

Kısırlaştırma (Sterilizasyon) Nedir?
Halen dünyada yaygın olarak kullanılan en etkili korunma ( kontraseptif) yöntemi cerrahi sterilizasyondur. Cerrahi sterilizasyon, kadında tüp ligasyonu, erkekte vazektomi olarak adlandırılır. Çocuk istemeyen aileler için ya da engeli olan bireylerin vasilerince istenen yöntemlerdir ( Harris, 2007:318-319; Gökmen,2001:319).
Türkiye’de “Nüfus Planlaması” Hakkında 2827 Sayılı Kanunun 4/1. maddesine göre;
Sterilizasyon, bir erkek veya kadının çocuk yapma kabiliyetinin cinsi ihtiyaçlarını tatmine mani olmadan izalesi için yapılan müdahaledir. Okumaya devam et Kısırlık

Sağlık Hizmetlerinde Yönetim Etiği

YÖNETİM
Yönetim, en genel tanımıyla; belirlenmiş amaçları başarmak için insan teknik ve diğer kaynakların koordine edilmesi ve bütünleştirilmesidir. Bu konuda literatürde yer alan birkaç tanım;
Yönetim; ortak hedefler ulaşmak için, kişileri motive ederek ve yönlendirerek işlerin yapılması sürecidir. Bu tanımı; ortak hedefler ulaşmak için, kişilerin kendilerini mümkün olan en üst düzeyde memnun olmasını sağlayarak motive etmek ve dolayısı ile hem kendilerinin hem de kurumun hedeflerinin başarılması, olarak genişletebiliriz (Haimann, 2002: 12-13). Okumaya devam et Sağlık Hizmetlerinde Yönetim Etiği

İyi ve Kötü

Leonardo da Vinci ‘Son Aksam Yemegi’ isimli resmini yapmayi dusundugunde buyuk bir guclukle karsilasti…Iyi’yi Isa’nin bedeninde, Kotu’yu de Isa’nin arkadasi olan ve son aksam yemeginde ona ihanet etmeye karar veren Yahuda’nin bedeninde tasvir etmek zorundaydi…Resmi yarim birakarak bu iki kisiye model olarak kullanabilecegi birilerini aramaya basladi. Bir gun bir koronun verdigi konser sirasinda,korodakilerden birinin Isa tasvirine cok uydugunu fark etti. Onu poz vermesi icin atolyesine davet etti, sayisiz taslak ve eskiz cizdi. Okumaya devam et İyi ve Kötü

WOMEN IN ISLAM

Prof Nilgun Sarp PhDAnkara UniversityTurkey 

INTRODUCTION 

Studies on women in Islam have emphasized the context and settings, since these have a great impact on a religion and its effects on a society . According to the literature, Islam was a reform that took place after the Jahiliyyah10 period . References to this period presents women as weak, sick human beings who were treated worse than animals and even killed when they were born. Islam provided women with some rights and, these rights were equal to half of what men had at that time(1,2,3,4).  Okumaya devam et WOMEN IN ISLAM