CV

ÖZGEÇMİŞ

1. Adı Soyadı: Nilgün SARP

2. Doğum Tarihi: 27.06.1958

3. Unvanı: Profesör

4. Öğrenim Durumu:

Derece Alan Üniversite Yıl
Lisans Eğitim Bilimleri Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü Ankara Üniversitesi
1980-1983

Lisans Ev Ekonomisi Yüksekokulu, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü Hacettepe Üniversitesi 1975-1980
Y. Lisans Sağlık Eğitimi Bölümü
Hacettepe Üniversitesi 1980-1983
Doktora Aile Sağlığı Bölümü Hacettepe Üniversitesi 1983- 1987
Post-Doc. Health and Hospital Management Birmingham University 1998-1999

• Fulbright Visiting Professor: George Washington University, The Center for Disaster, Crises and Risk Management: 2002-2003

TEZLER:
1-Lisans: Lise öğrencilerinde saptanan uyumsuz davranışların sosyo ekonomik düzeyle ilişkisinin incelenmesi, 1980
2-Yüksek Lisans: “Bakım Yurdu Çocuklarına Bebeğin Oluşumuna İlişkin Bilgi Kazandırma”, 1983
3-Doktora: Yuva Çocuklarının Gelişimlerinin Saptanması ve karma grup uygulaması,1987.
4-Post-Doc:Disaster Management in Heathcare in Turkey, 1999.

5. Akademik Unvanlar

Profesör Çocuk Gelişimi, Sağlık Eğitim Fakültesi, Bahçeşehir Üniversitesi, 2015 Eylül.
Profesör Sağlık Yönetimi, Sağlık Eğitim Fakültesi Ankara Üniversitesi, 2000 Şubat
Doçent Sağlık Yönetimi, Sağlık Eğitim Fakültesi Ankara Üniversitesi, Eylül 1996
Doçent Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 1995 Kasım YÖK

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1 Yüksek Lisans Tezleri

1. Sağlık Ocaklarında Çalışan Sağlık Personelinin Genel Ruh Sağlığı Seviyesinin Belirlenmesi, 08.12.1999
2. Sağlık İşletmelerinde Stres Yönetimi, 24.12.1999
3. Kırıkkale İlinde Hekim ve Hastane Yöneticilerinin Zaman Yönetimi15.02.2001
4. Kurum İçi Halkla İlişkiler Çalışmalarının Değerlendirilmesi: 75. Yıl Ankara Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde Bir Uygulama, 11.07.2001
5. Ankara İli Keçiören İlçe Merkezinde Ayakta Bakım Hizmeti Veren Üç Sağlık Kurumunda Hasta Memnuniyetinin Değerlendirilmesi, 20.11.2001
6. Türk Silahlı Kuvvetleri Askeri Hastaneleri Yöneticilerinin Önderlik Davranışları, 12.06.2002
7. Toplam Kalite Yönetimi Uygulamalarına Halkla İlişkiler Faaliyetlerinin Katkısı Konusunda Hastane Çalışmalarının Görüşlerinin Değerlendirilmesi, 2005
8. Hasta Muayenesinde Bekleme Sorununun Kuyruk Modeli İle Çözümü: Samsun Devlet Hastanesi Cildiye ve Dâhiliye Poliklinikleri Örneği(Tez no:2289), 14.02.2006
9. Ankara Tarım İl Müdürlüğünce 2005 Yılı İçerisinde Yapılan Gıda Denetim Hizmetlerinin Değerlendirilmesi (Tez no:2111), 17.07.2006
10. Kamu Hastaneleri Sağlık Çalışanlarının Sendikal Örgütlenme Konusundaki Görüşlerinin Cinsiyet Temelinde İncelenmesi (Ankara’da iki kamu hastanesi) (Tez no:2247), 26.01.2007
11. A.Ü Hastanelerinde Yönetici ve İdari İşler İşgörenlerinin Örgütsel Çatışma Nedenlerinin Belirlenmesi,2007
12. Ağız Diş Sağlığı Merkezinde Beklenen ve Algılanan Hizmet Kalitesinin Ölçülmesi, 2008
6.2 Doktora Tezleri
Üniversitede bu alanda doktora programı yoktur.
7. Yayınlar
7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. Haluk Şengün, H.,Sarp.N. Applied Analysis On Time Management And Timedependent Work Performance Processes Of Family. International Peer-Reviewed Journal Of Humanities And Academic Scinence. Doi: 10.17368/UHBAB.20161514582

2. Haluk Şengün, H.,Sarp.N. An Applied Example Of Professional Despair And Anxiety Levels Of The Students In The Department Of Healthcare Management. International Refereed Academic Social Sciences Journal. Doi: 10.17364/IIB.20162114638
3.Tengilimoglu, T., Sarp, N., Yar,C. Bektas,M.,Hidir,M., Korkmaz,E. Social media consumers use in choosing physicians and hospitals: the case study of province of İzmir. The International Journal Of Health Planning And Management,Int J Health Plann Mgmt 2015, Published online in Wiley Online Library,(wileyonlinelibrary.com) DOI: 10.1002/hpm.2296
3. Agdelen, Z., Toker Ersöz, B., Sarp,N. Working conditions of the governmental and private hospital doctors in North Cyprus: Case study International Journal of Pharmaceutical and Healthcare Marketing, Volume: 4, pp:191-204, 2010
4. Karasa, A., Akinci,F.,Esatoğlu,E.,Parsons,A.L.,Sarp.N, “An evaluation of the opinions of hospital employees regarding the contribution of internal marketing to the application of total quality management in Turkey”, Health Marketing Quarterly,Volume 24, Issue 3-4, 2008, Pages 167-188
5. Akbulut, Y. Sarp, N. Uğurluoğlu, E. “Reform of the Health Care System in Turkey: A Review of Universal Health Insurance” World Hospitals and Health Services, 2007; 43 (1): 13-16.
6. Acuner,A., Sarp, N “Determining The Agent Factors Related With Time Management Of Responsible Doctors And Nurses In Clinics At Ankara University Hospitals”, World Hospital and Health Services, Volume 42, number 1, 2006.
6. Sarp, Nilgun “Disaster Preparedness in Healthcare”, World Hospital and Health Services,Volume 41, number 1, 2005.
7. Sarp N, Yarpuzlu AA, Mostame F. “Assessment of time management attitudes among health managers”, Health Care Manag (Frederick). 2005 Jul-Sep;24(3):228-32. PMID: 16131933 [PubMed – indexed for MEDLINE]
8. Sarp,N., Yarpuzlu;A, Önder,Ö. “Short Communication: A Comparative Study of Organizational Stress in Three Hospitals in Ankara, Turkey”. Stress and Health 21, 2005.
9. Önder, Ö.R., Sarp, N., Akbulut, Y., Duyan V. “Evaluation of Educational Activities Concerning HIV/AIDS for High School Students: An Application on Seniors at High School” HIV&AIDS Review, 2004; 3 (4): 21-25.
10. Sarp, N. “Health System of Turkey”. New World Health 1999/2000. An Official Publication of International Hospital Federation. Sterling Publications Limited, London: 1999; 17-19.
11. Ersoy, F., Sarp, N. “Restructing the Primary Health Care Services and Changing Profile of Family Physicians in Turkey”. Family Practice, 1998; 15(6): 576-578.
12. Dalgıç, N., Sarp, N., Yalçın, M. “An Evaluation of Knowledge of AIDS of Third Grade High School Students”. HIV-AIDS, 1999; 2 (2): 69-73.
13. Dalgıç, N., Sarp, N., Yalçın, M. “An Evaluation of Knowledge of AIDS”. The British Journal of Family Planning. 1998; 3 (2): 23-24.
14. Kemahlı, S., Sarp, N. “The Growth and Development of Children Living In Residential Units”, Maladjustment and Therapeutic Education, The Journal of The Association of Workers for Maladjusted Children, 1989; 7(3): 163-168.

7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

7.2.1.Sözlü Bildiriler

1. Sarp, N. Syrian Refugees and its Effect to the Nation. 15 th Annual International Conference on Health Economics, Management and Policy 20-23 June 2016, Athens Greece.
2. Sarp, N. Türkiye’de ve Dünyada Çocuğun Durumu. I.Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı Ve Eğitimi Kongresi, 14-15 Nisan 2016 Kocaeli.
3. Sarp,N. III. World Conference on Health Science. Health For All, Health Inaqualities. 27-28 Nisan 2016 Kuşadası .
4. Sarp, Nilgun. “Hasta İletişim Birimleri ve Hasta Hakları Kurulları” Uluslararası Sağlık Hukuku Sempozyumu, 16-17 Ekim 2014 Lefkoşa, KKTC
5. Sarp,N.,Yiğit,Ç.,Açıkgöz,M. “Sağlıkta Eşitsizlik”. 8. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 10-12 2014 Eylül, KKTC
6. Sarp,N. Current situation and prospect in the Health System of Turkey. Symposium on Health Knowledge Transfer, Germany, June 18-20, 2013.
7. Sarp, N.” Hekimin Tıbbî Özen Yükümlülüğü ”. V. Sağlık Hukuku Sempozyumu, Lefke Avrupa Üniversitesi-KKTC Sağlık Bakanlığı- KKTC Baro Başkanlığı -KKTC Tabipler Birliği, 8-9 Kasım 2013.
8. Sarp, N.” Neo-Liberalizmin KKTC’de Sağlığa Etkileri”. “Neo-Liberal Dönüşüm:Boyutları ve Sonucları” Sempozyumu, Lefke Avrupa Üniversitesi İktisadive İdari Bilimler Fakültesi, 30 Ekim – 1 Kasım 2013
9. Yaşar,G. Sarp, N.” Neo-Liberalizm ve Sağlık Politikalarında Dönüşüm”. Neo-Liberal Dönüşüm:Boyutları ve Sonucları” Sempozyumu, Lefke Avrupa Üniversitesi İktisadive İdari Bilimler Fakültesi, 30 Ekim – 1 Kasım 2013
10. Sarp, N. Current situation and prospect in the Health System of Turkey. Symposium on Health Knowledge Transfer, Germany, June 18-20, 2013.
11. Sarp, N.”Sterilizasyon”. IV. Sağlık Hukuku Sempozyumu, Lefke Avrupa Üniversitesi-KKTC Sağlık Bakanlığı- KKTC Baro Başkanlığı -KKTC Tabipler Birliği, 17-18 Mayıs 2012
12. Sarp, N. “KKTC de Sağlık İzolasyonları” European University of Lefke –Çanakkale University, November, 24-26 2011, Lefkoşa
13. Sarp, N. “Yönetsel Etik” Lefke Avrupa Üniversitesi-KKTC Sağlık Bakanlığı- KKTC Baro Başkanlığı -KKTC Tabipler Birliği, Üçüncü Sağlık Hukuku Sempozyumu, 25-26 Nisan 2011, Lefke
14. Sarp, N. “Hasta Hakları” DAÜ –KKTC Sağlık Bakanlığı 1. Sağlık Hukuku Sempozyumu, 27-28 Nisan 2011, Magusa
15. Sarp,N. “Vaccination Success of Turkey” . BIT’s 3rd Annual World Vaccine Congress, 23-24 March 2011, Beijing, China
16. Kavuncubaşı,Ş., Sözen,C., Sarp,N. “ Social Networks and Hospital Infections: A Research on Inpatient Units of a University Hospital” Sixth International Conference on Healthcare Systems, Gaziantep, Turkey , October 20-22, 2010
17. Sarp,N.”Strategies for Health System in TRNC” International Conference on Europe and North Cyprus:Perspectives in Political,Economic and Strategic Issues, November 12-13,2009 Magusa,TRNC.
18. Tak,B.,Sarp,N.,Divleli,A. “Çalışanların Yasal, Etik Olmayan ve Hatalı Uygulamaları Bildirme Eğilimi Göstermelerinin Nedenleri: Çok Kültürlü Bir Çalışma” 17.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 21-23 Mayıs 2009 Eskişehir.
19. Yaşar,G.,Esatoğlu,E.,Ağırbaş,İ.,Önder,Ö.,Sarp,N. “A.Ü.Sağlık Yönetimi Programlarının Hollanda ve Yunanistan’daki Programlar ile Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi” Uluslar arası Katılımlı Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 22-26 Ekim 2008 Antalya.
20. Onder, O.R., Demirtas, A.R., Sarp, N. “ Situations of Burnout among the Managers and Health Employees who Work Clininics at Three Hospitals in Ankara” 7th International Conference on Health Economics, Management and Policy. July 10-13,2008 Athens, Greece.
21. Sarp, N. “Types of Disasters Hospitals Faced in Ankara-Turkey” 6th International Conference on Health Economics, Management and Policy. June 4-8,2007 Athens, Greece.
22. Karagöz, S., Esatoğlu, A.E, Uğurluoğlu, E., Sarp, N. Acuner A.M. “Determining the Job Stress Level of Managers at Ministry of Health Hospitals in Ankara” 6th International Conference on Health Economics, Management and Policy. June 4-8,2007 Athens, Greece.
23. Sarp, Nilgün. “Families Roles in Disasters” The 8th Asia Pacific Conference on Disaster Medicine, 20-22 November 2006,Tokyo.
24. Sarp,Nilgün. “Women in Islam” ECPD International Conference, 27-28 October,2006 Belgrade.
25. Sarp,Nilgun. ”Disaster Preparedness in Healthcare” 4th International Conference on Health Economics, Management and Policy, June 2-4, 2005, Athens.
26. Sarp, N. “Stratejik Plan ve Senaryo Teknikleri”, Uluslar arası Katılımlı I. Afet Tıbbı Kongresi, 26-30 Haziran 2004, Antalya.
27. Sarp, N. “Sağlık Personelinin ve Halkın Yaygın Eğitimi”, Uluslar arası Katılımlı I. Afet Tıbbı Kongresi, 26-30 Haziran 2004, Antalya.
28. Sarp, N. ”Healthcare Management in Disaster Situation in Turkey”, Uluslararası Sağlık Hizmetleri Konferansı, 9-11 Mart 2002 Dubai Birleşik Arap Emirlikleri.
29. Sarp, N., Önder, Ö., Esatoğlu, A.E., Acuner, A. “Opinions of Ankara University Students Related to Benefit from Health Counselling Services Provided By The University Through Internet”, Global Engagement in Creating Financially Viable Healthcare Systems. II. Uluslararası Sağlık Hizmetleri Konferansı Dünya Sağlık Sistemleri, 15 Temmuz 2002, Ankara.
30. Spurgeon, P., Clark, J., Sarp, N. “Clinical Networks: redefining the hospital as the base for care provision “, International Hospital Federation Congress. 15-18 May 2001, Hong Kong.
31. Sarp, N., Esatoğlu, E., Akbulut, Y. “An Example of Health Sector Reforms in Turkey: Hospital Decentralization (Health Enterprises)”, International Hospital Federation Congress. 15-18 May 2001, Hong Kong.
32. Sarp, N., Caner, A., Piyal, B. “Definition of General Mental Health State of Health Professionals Who Work in PHC Services”, The International Hospital Federation Pan Regional Conference 2000. 6-8 November 2000, Manama, Bahrain.
33. Sarp, N. “The Effects of Mother And Father Loss to The Development of Children Who Are Orphans”, Mother and Child Care Seminars. 1998, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri.
34. Sarp, N. “Factors That Effect the Development of Institutional Children”, Winchester-The Association for Child Psychology and Psychiatry. 1994, İngiltere.

7.2.2.Poster Bildiriler

35. Sarp,Nilgün.,Tengilimoğlu,Dilaver.,Bozkırlı,Kaan. “Are Hospitals Ready for Disasters? An Example in Ankara-Turkey”, The 8th Asia Pacific Conference on Disaster Medicine, 20-22 November 2006,Tokyo.
36. Sarp, N., Caner, A., Önder, Ö., Ersoy, F., Acuner, A., Piyal, B., Yılmazcan, N. “Stress and Stress Management in Healthcare Organizations“, International Millennium Conference. 31 Mayıs-2 Haziran 2000, Palma De Mallorca, İspanya.
37. Sarp, N., Önder, Ö., Ersoy, F., Acuner, A. “Disaster Management in Healthcare in Turkey”. International Millennium Conference. 31 Mayıs-2 Haziran 2000, Palma De Mallorca, İspanya.
38. Sarp, N., Yalçın, M., Önder, Ö., Akbulut, Y., Ersoy, F. “An Identification of Regional Areas Tuberculosis Patients at Atatürk Chest Illness Centre are Drawn From”, 31st International Hospital Congress, 1999, Copenhagen-Denmark.
39. Sarp, N., Önder, Ö., Yalçın, M., Akbulut, Y., Ersoy, F. “An Evaluation of Information Service Provided at Private and Public Hospitals in Ankara”, 31st International Hospital Congress, 1999, Copenhagen-Denmark.
40. Dalgıç, N., Sarp, N., Yalçın, M. “An Evaluation of Knowledge of AIDS of Students Attending to Third Grade of High School”, The International Health Promotion Conference, 23-25 September 1998, Cardiff.

7.3 Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

7.3.1.Kitapta Bölümler

1. Sarp,N. “Types of Disasters That Hospitals Faced in Ankara-Turkey”.Themes on Healthcare, Atiner 2009:263-274
2. Sarp,N. Yenimahalleli Y.G. “The Inaqualities In Health In Turkey In Terms Of Gender Perspective”. Blickpunkt Der Forschung, Focus on Science Band2 Weilburg,2010 Germany
3. Onder,O.,Demirbaş,A.,Sarp,N. ““ Situations of Burnout among the Managers and Health Employees who Work Clininics at Three Hospitals in Ankara”. Themes on Healthcare, Atiner 2009:225-241
4. Sarp, Nilgün. “Disaster Preparedness in Healthcare”. Health Economics, Management and Policy, (Edited by John Yfantopopoulos and Gregory Papanikos), Athens 2006.
5. Yarpuzlu,A.,Kanatlar,G.,Acuner,A.,Sarp,N. “An Essay on Aims of Education and The Language Concept in An Enlarging Europe”. Towards Inclusion of Citizenship Culture in Teacher Education Programmes, Prague University Press, 2006.

7.4 Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. Önder, Ö., Yarpuzlu, A., Sarp, N., Şahin, N. “ A Study to Evaluate the Personel Quality of Life of Nurses in Turkey: Example of Kırıkkale State Compared to Social Security Hospital”. Optimal Tıp Dergisi, 16 (3), 2003.
2. Örs,M.,Acuner,A.,Sarp,N.,Önder,Ö.”Antalya Tıp Fakültesi Hastanesi’nde, Antalya SSK Hastanesi’nde ve Antalya Devlet Hastanesi’nde Çalışan Hekimler ile Hemşirelerin Örgütlerine Bağlılıklarına İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi”. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, Cilt 56, Sayı 4, 2003.
3. Sarp, N., Önder, Ö., Akbulut, Y., Ersoy, F., Yarpuzlu, A. “Inferences on Tuberculosis Management On An Identification of Some Epidemiological Findings On Retrospective Records of Tuberculosis Patients at Ataturk Chest Illness Centre in Ankara, Turkey”. Optimal Tıp Dergisi, 16 (3), 2003.
4. Sarp, N., Onder, O., Esatoğlu, A.E., Acuner, A. “Opinions of Ankara University Students Related to Benefit from Health Counseling Services Provided By the University Through Internet”. Journal of Ankara Medical School. 2 (1), Ankara, 2002.
5. Sarp, N., Önder, Ö., Yıldız, A., Kütük, O. “Keçiören İlçesindeki Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Cinsel Yaşama İlişkin Yaklaşımları”. HIV/AIDS Dergisi, 4 (3), Ankara, 2001.
6. Sarp, N. “Sağlık Hizmetlerinde Kıyaslama-Karşılaştırma Yöntemi (Benchmarking)”. Yeni Türkiye. 2001; 40: 1355-1358.
7. Sarp, N., Esatoğlu, E., Akbulut, Y. “Globalleşmenin Türk Sağlık Sektörüne Etkileri”. Yeni Türkiye. 2001; 40 : 1116-1123.
8. Sarp, N. “An Evaluation of the Quality of Life of Turkish Children in the Framework of the Convention on the Rights of the Child”. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 2000; 5 (2): 115-126.
9. Sarp, N. “Çocuklarda Bebeğin Oluşumuna İlişkin Bilgi Kazandırma”. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2000: 2 (18): 117-124.
10. Sarp, N. “Okullarda Çocuklara Uygulanan Disiplin Yöntemleri Ne Olmalıdır?” Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 2000; 2 (18): 110-116.
11. Sarp, N., Önder, Ö. “Ankara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Sigara İçme Sıklığı İle Sigara Sağlık İlişkisi Konusunda Bilgi ve Tutumları”. Modern Hastane Yönetim Dergisi, 2000; 4 (2): 38-42.
12. Sarp, N., Önder, Ö. “Ankara’da Erkek Berberlerinin Hepatit B Konusundaki Bilgi ve Tutumları”. Tıp Fakültesi Mecmuası, 2000; 53 (2): 99-105.
13. Yıldız, A., Dalgıç, N., Sarp, N. “Cross-Sectional Study: Using Family Planning Methods and Evaluation of Effective Factors”. Journal of Ankara Medical School. 1999; 21 (4): 193-202.
14. Sarp, N. Önder, Ö., Yalcin, M., Akbulut, Y. “An Identification of Regional Areas of Tuberculosis Patients at Ataturk Chest Diseases Center”. Journal of Modern Hospital Management. 8 sayfa.
15. Sarp, N. “Depremin Çocuk Üzerine Etkileri, Çocuklarımıza Nasıl Yardımcı Olabiliriz?”. Milli Eğitim Dergisi, 1999; 144: 25-86.
16. Sarp, N. “Disaster Management in Healthcare”. Deprem Araştırma Bülteni. 1999; 26 (81): 55-100.
17. Sarp, N., Önder, Ö., Yalçın, M., Akbulut, Y. “Ankara İli ve İlçelerindeki Özel ve Kamu Hastanelerinin Danışmanlık Hizmetlerine İlişkin Fiziki Koşullarının Değerlendirilmesi”. Modern Hastane Yönetimi. 1999; 3 (6): 18-23.
18. Sarp, N., Önder, Ö. “İcracı Bakanlıkların A.P.K. Kurul Başkanlıklarındaki Yönetici ve Araştırmacı Personelin Araştırmacı Nitelikleri”. Amme İdaresi Dergisi. 1999; 32 (3): 149-157.
19. Sarp, N., Tükel, B. “İbn-i Sina Hastanesi’nde Hasta Memnuniyeti Araştırması”. Tıp Fakültesi Mecmuası. 1999; 52 (3): 147-151.
20. Önder, Ö., Sarp, N. “Ankara’da Kuaförlük ve Güzellik Salonlarında Manikür-Pedikür ve Epilasyon Uygulayan Personelin HIV/AIDS Konusunda Bilgi ve Tutumları”. Sağlık ve Toplum, 1999; 2: 35-40.
21. Sarp, N., Önder, Ö. “Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Hastalıkları Hastanesi Doğum Servisindeki Gebe Kadınların Aile Planlaması Konusunda Bilgi ve Tutumları Yönünden İncelenmesi”. Sağlık ve Toplum, 1998; 2: 11-14.
22. Ersoy, F., Sarp, N. “Restructuring the Primary Health Care Services and Changing Profile of Family Physicians in Turkey”. Family Practice. 1998; 15(6): 576-578.
23. Sarp, N. “İlkokul 4. ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Sahip Oldukları Sağlık Bilgileri”. T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Dergisi, 1994; 66 (1-2): 59-76.
24. Sarp, N. “Onaltı Yaş Gençlerinde Görülen Uyumsuz Davranışlarla Sosyo-Ekonomik Düzey ve Cinsiyet İlişkisi”. Aile ve Toplum Dergisi, 1993; 1 (3): 17-23.
25. Sarp, N. “3-6 Yaş Korunmaya Muhtaç Çocuklarda Karma Grup Uygulaması”. Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Hizmetler Yüksek Okulu Dergisi, 1993; 11 (1-3): 57-63.
26. Sarp, N. “Sivil Savunma Açısından Okul Öncesi ve İlkokul Çocuklarına Deprem Konusunda Neler Öğretebiliriz”. Sivil Savunma, 1992; 34 (130): 12-13.
27. Sarp, N. “Fiziksel Büyüme ve Gelişme” Pembe Bağcık Özel Sayı, İstanbul: 1988-1989; 26-27.
28. Kemahlı, S., Sarp, N. “Yuva Çocuklarının Sağlık Sorunları”. Çocuk Hastalıkları Dergisi, 1987; 155-159.
29. Sarp, N. “Atatürk Çocuk Bakım Yurdu 0-6 Yaş Çocuklarında Denver Testiyle Gelişmenin İncelenmesi”. Hacettepe Toplum Hekimliği Bülteni, 1984; 4.

7.5. Ulusal Bildiriler

7.5.1. Sözlü Bildiriler

1- Örs, M., Acuner, A., Sarp, N., Önder, Ö. “Hastanelerde Çalışan Hekimler ile Hemşirelerin Örgütlerine Bağlılıklarına İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi”, V. Ulusal Sağlık Kuruluşları ve Hastane Yönetimi Sempozyumu. Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Eğitim, Uygulama ve Araştırma Hastanesi, 16-19 Ekim 2002, Eskişehir.
2- Sarp, N. Ateş, S. 75. Yıl Ankara Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde Çalışan Diş Hekimlerinin Kurum İçi Halkla İlişkiler Çalışmaları İle İlgili Görüşlerinin Değerlendirilmesi. 4. Ulusal Sağlık ve Hastane Yönetimi Sempozyumu. Bildiri Kitabı. 27-28 Eylül 2001 İstanbul.
3- Sarp, N., Piyal, B., Önder, Ö., Acuner, A., Sarp, M. “Etimesgut Sağlık Grup Başkanlığına Bağlı Sağlık Ocaklarında Çalışan Sağlık Personelinin Eğitim Durumu ve Mesleklerine İlişkin Özelliklerin Genel Ruh Sağlığı Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi”, I. Ulusal Sağlık İdaresi Kongresi. Bildiri Özetleri. s: 569, 20-21 Mayıs 2000, Ankara.
4- Sarp, N., Esatoğlu, E., Önder, Ö., Büyükkayıkçı, H. “SSK Hastanelerinde Hastane Müdürlerinin Önderlik Tarzlarının Belirlenmesi”, III. Ulusal Sağlık ve Hastane Yönetimi Sempozyumu (Uluslararası katılımlı). 28-29 Eylül 2000, Ankara.
5- Sarp, N., Piyal, B., Acuner, A., Yılmazcan, N. “Ankara Eğitim ve Araştırma Hastane Personelinin Örgütsel Stres Faktörlerinin Belirlenmesi”, I. Ulusal Sağlık İdaresi Kongresi. 20-21 Mayıs 2000, Ankara.
6- Sarp, N., Önder, Ö. “S.S.K. Dışkapı Hastanesi Göğüs Hastalıkları Polikliniğinde Hasta Memnuniyeti Çalışması”, Başkent Üniversitesi Toplam Kalite Yönetimi Prensiplerinin Sağlık Hizmetlerinde Uygulamaları Sempozyumu. 22-23 Ekim 1999, Ankara.
7- Sarp, N., Tükel, B. “İbn-i Sina Hastanesinde Hasta Memnuniyeti Araştırması”, Başkent Üniversitesi Toplam Kalite Yönetimi Prensiplerinin Sağlık Hizmetlerinde Uygulamaları Sempozyumu. 22-23 Ekim 1999, Ankara.
8- Yıldız, A., Sarp, N., Ülger, N. ”Ankara Abidinpaşa Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik ve Sağlık Memurluğu Öğrencilerinin Hepatit B Hastalığına İlişkin Bilgi Düzeyleri”, VI. Ulusal Halk Sağlığı Günleri. 1-4 Eylül 1999, Malatya.
9- Sarp, N., Önder, Ö. “Ankara’da Erkek Berberlerinin Hepatit B Konusundaki Bilgi ve Tutumlarının Değerlendirilmesi”, VI. Ulusal Halk Sağlığı Günleri. 1-4 Eylül 1999, Malatya.
10- Sarp, N., Önder, Ö., Ersoy, F. “Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Merkezi’ne Başvuran Tbc’li Hastaların Değerlendirilmesi”, VI. Ulusal Halk Sağlığı Günleri. 1-4 Eylül 1999, Malatya.
11- Sarp, N., Ersoy, F. “Sağlık Hizmetlerinde Karşılaştırma-Kıyaslama Yöntemi”, II. Ulusal Sağlık Kuruluşları ve Hastane Yönetimi Sempozyumu. 1999, Ankara.
12- Acuner, A., Ersoy, F., Sarp, N. “Sağlık Eğitimi Teknolojisi ve Eğitim Araçları”, VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 1998.
13- Sarp, N. “Kanamalarla İlgili Bir Eğitim Programı”, III. Ulusal İşçi Sağlığı Kongresi. 1998, Ankara.
14- Sarp, N. “Okul Öncesi ve İlkokul Döneminde Sağlık Eğitiminin Önemi”, I. Ulusal Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi. 1997, Ankara.
15- Sarp, N. “Çocuk Hakları Sözleşmesi Çerçevesinde Korunmaya Muhtaç Çocuklarda İhmal ve İstismar”, Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme II. Ulusal Kongresi. 1996, Ankara.
16- Sarp, N. “Aileye Alternatif Kurumlar”, İstanbul Barosu, Çocuk Hakları Günleri. 1995, İstanbul.
17- Sarp, N. “Korunmaya Muhtaç Çocuklarda Piaget’in Miktar Korunumu Kavramının İncelenmesi”, II. Ulusal Özel Eğitim Kongresi. 1995, Ankara.
18- Sarp, N. “Öğretmenlerin İlkokula Başlayan Çocuklarda Gözledikleri Sorunlar ve Bu Sorunlara Yaklaşımları”, II Sosyal Psikiyatri Sempozyumu. 1995, Kuşadası.
19- Sarp, N. “Yuvada Yaşayan Korunmaya Muhtaç Çocukların Aile Yapıları ve Gelişimleri”, Aile Kurultayı. 1994, Ankara.
20- Sarp, N. “Yuvalarda Yaşayan Korunmaya Muhtaç Çocuklar ile Aileleriyle Birlikte Yaşayan Çocukların Fizik Gelişimlerinin Karşılaştırılması”, Çukurova Üniversitesi I. Eğitim Bilimleri Kongresi. 1994, Adana.
21- Sarp, N. “Evde ve Kurumda Yaşayan 6 Yaş Çocuklarında Sınıflama ve Sıralama Özelliklerinin Karşılaştırılması”, Çukurova Üniversitesi I. Eğitim Bilimleri Kongresi. 1994, Adana.
22- Sarp, N. “Korunmaya Muhtaç Çocuklarda Gelişimi Etkileyen Faktörler”, XXXII. Milli Pediatri Kongresi. 1988 Ankara.
23- Kemahlı, S., Sarp, N. “Yuva Çocuklarının Gelişimleri ve Bunu Etkileyen Nedenler”, XXX. Milli Pediatri Kongresi. 1986, Ankara.

7.5.2. Poster Bildiriler

1- Sarp, N., Önder, Ö., Akbulut, Y. “ HIV/AIDS Konusunda Lise Öğrencilerine Yönelik Eğitim Kitapçığı Geliştirilmesi: Keçiören İlçesindeki Lise Son Sınıf Öğrencileri Üzerinde Bir Uygulama”, I. Ulusal AIDS Savaşım Sempozyumu. Ankara AIDS Savaşım Derneği-HATAM. 28 Kasım – 1 Aralık 2002, Ankara.
2- Acuner, A., Sarp, N., Önder, Ö. “Halk Sağlığı Yönüyel HIV/AIDS ve Profilaktik Yaklaşım”, I. Ulusal AIDS Savaşım Sempozyumu. Ankara AIDS Savaşım Derneği-HATAM. 28 Kasım – 1 Aralık 2002, Ankara.
3- Sarp, N., Önder, Ö. “A.Ü. Sağlık Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Sigara İçme Sıklığı, Sigara – Sağlık İlişkisi Konusunda Bilgi ve Tutumları”. Uluslararası Katılımlı Sigara ve Sağlık Ulusal Kongresi – İstanbul, 1999.
4- Ömer, Ö., Sarp, N. “Ankara’da Kuaförlük ve Güzellik Salonlarında Manikür-Pedikür ve Epilasyon Uygulayan Personelin HIV/AIDS Konusunda Bilgi ve Tutumları”, IV. Türkiye AIDS Kongresi-Uluslararası Katılımlı, 1999.
5- Sarp, N., Dalgıç, N. “Çocuk Hakları Sözleşmesi Çerçevesinde Ülkemiz Çocuk Sağlığının İncelenmesi”, VI. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi. 14-18 Nisan 1998, Adana.
6- Acuner, A., Ersoy, M., Tekdemir, İ., Sarp, N., Yalçın, M., Kemahlı, S. “Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyelerinin Mezuniyet Öncesi Eğitimde Kullandıkları Öğretme-Öğrenme Strateji, Yöntem ve Tekniklerine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi”, I. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi. 1998, Ankara.
7- Sarp, N., Önder, Ö., Yıldız, A. “Tıp Eğitimi ve Stres Yönetimi”, I. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi. 1998, Ankara.
8- Sarp, N. “Okullarda Çocuklara Uygulanan Disiplin Yöntemleri Ne Olmalıdır?”, III Sosyal Psikiyatri Sempozyumu. 1996, Çanakkale.

7.6 Diğer yayınlar

7.6.1.Kitaplar

1. Sarp, Sarp, N.Kalite Kontrol Uygulamaları, Siyasal Kitabevi, Ankara 2014
2. Sarp,N. Doğal Afetler ,Toplum Sağlığını Koruma, Nobel Kitabevi, 2014, Ankara
3. Sarp, Nilgün; Doğan,Cahid. (Editörler). IV.Sağlık Hakkı ve Sağlık Hukuku Sempozyumu Kitabı. Adalet Yayınevi, Ankara, 2013.
4. Sarp, Nilgün; DoğanCahid. (Editörler). III.Sağlık Hukuku Sempozyum Kitabı.Adalet Yayınevi, Ankara, 2011.
5. Sarp, Nilgün (Editör). II.Sağlık Hukuku Sempozyum Kitabı.Adalet Yayınevi, Ankara, 2010.
6. Sarp, Nilgün (Editör). I. Sağlık Hukuku Sempozyum Kitabı.Adalet Yayınevi, Ankara, 2009.
7. Sarp, N. “ Doğal Afetler-Toplum Sağlığını Koruma” (Çeviri), Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı Yayını: 6, 2009
8. Sarp, Nilgün. “İlköğretim Öğrencileri ve Ailelerine Yönelik Deprem Seti” Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 2004.
9. Sarp, Nilgün (Editör). III. Ulusal Sağlık ve Hastane Yönetimi Sempozyumu Kitabı. Ankara 28-29 Eylül 2000.
10. Sarp, N., Önder, Ö.,Yıldız, A., Kütük, O. “HIV/AIDS Konusunda Yeşil Maymunla İlgili Söyleşi” Eğitim Kitapçığı. Ankara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi, Ankara 2000.
11. Sarp, Nilgün (Editör). “Okul Sağlığı” Milli Eğitim Bakanlığı Sağlık Dairesi, Ankara 1999 (158 Sayfa).
12. Sarp, N., Ersoy, F. “Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Ekip Çalışması” Ankara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi Yayınları No: 1, Ankara 1998 (52 Sayfa).
7.6.1.2.Kitap Bölümleri
1. Sarp, N.”Hekimin Tıbbi Özen Yükümlülüğü”. V. Sağlık Hukuku Sempozyum Kitabı. Adalet Yayınevi, Ankara, 2013 s: 45-59.
2. Sarp, N.”Kısırlaştırma”. IV. Sağlık Hukuku Sempozyum Kitabı.Adalet Yayınevi, Ankara, 2013 s: 51-63.
3. Sarp, N.”Sağlık Kurumlarında Yönetim Etiği”. III. Sağlık Hukuku Sempozyum Kitabı.Adalet Yayınevi, Ankara, 2011 s: 193-229.
4. Sarp, N.”Hekimlerin Sır Saklama Yükümlülüğü”. II. Sağlık Hukuku Sempozyum Kitabı.Adalet Yayınevi, Ankara, 2010 s: 7-17.
5. Sarp, N.”İnsan Hakkı Olarak Sağlık Hakkı”. I. Sağlık Hukuku Sempozyum Kitabı.Adalet Yayınevi, Ankara, 2009 s: 35-39.
6. Sarp,N. “Sağlık Hizmetlerinde Kalite Yönetimi ”. Sağlık Ekonomisi ve Sağlık Yönetimi, Editörler: Coşkun Can Aktan & Ulvi Saran, AURA Yayınları – İstanbul – 2007 s: 491 – 521
7. Sarp, Nilgün. ”Sağlık Hizmetlerinde Afet Yönetimi”. Afet Tıbbı. Eryılmaz, M.Dizer,U.(Editör),Ünsal Yayınları,2005.
8. Sarp, Nilgün. “Sağlık Yönetimi”. KPSS-SB Sağlık Bilimleri, Selim Kitabevi, 2. Baskı 2004.
9. Sarp, Nilgün, “Sağlık Yönetimi”. KPSS-SB Sağlık Bilimleri, Selim Kitabevi, 1. Baskı 2004.
10. Sarp, Nilgün “Okul Sağlığı ve Önemi” Okul Sağlığı, Sarp, N. (Editör), M.E.B. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı. Ankara 1999. s: 1-6.
11. Sarp, N., İbili, M., Piyal, B. “Sağlık Eğitiminde Kullanılan Teknikler- Eğitim Araçları” Okul Sağlığı, Sarp, N. (Editör), M.E.B. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı. Ankara 1999. s: 17-39.
12. Sarp, Nilgün. “Sağlıklı Büyüme ve Gelişme” Okul Sağlığı, Sarp, N. (Editör), M.E.B. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı. Ankara 1999. s: 71-81.

8. Projeler
8.1.Ulusal Projeler

1. BAÜ tarafından desteklenen, Türkiye’de bulunan Suriyeli 0-6 yaş çocuklarının gelişimlerinin saptanması araştırması. Fatih ve Sultanbeyli ilçelerinde Mart 2016..devam ediyor.
2. AB tarafından desteklenen MESEV’in “Bilinçli Ergen Projesi” nde- Bilim Kurulu Başkanı, ve Ergenlere yönelik hazırlanan;
a-Sivilce/akne-kepek ve bakımı
b-Sağlıklı büyüme için beslenme
c-Fiziksel,duygusal,sosyal nitelikler, aile ve akran ilişkilerini kapsayan büyüme hakkında gelişmiş bilgi
d-Kadın ve erkek anatomisi, hamilelik, doğum, aile planlaması
e-Sağlık için beslenme
f-Evlilik ve aile planlaması konusunda hazırlanan metinlerin yazarı. Ankara,2005-2006
3. Ankara Üniversitesi, Araştırma Fonu Müdürlüğü’nce desteklenen “Keçiören İlçesindeki Lise Son Sınıf Öğrencilerinin AIDS ile İlgili Bilgilerinin Saptanması, Eğitimi ve Eğitimin Değerlendirilmesi” konulu proje – Proje yöneticisi, 2001.
4. VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı Sağlık Özel İhtisas Komisyonu – Sağlık Alt Yapı Grubu Başkanı. Yayın No: DPT: 2561-OIK: 577, 1999.
5. Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu Müdürlüğü’nce desteklenen “Ankara’nın İl ve İlçelerindeki Hastanelerin Danışmanlık Hizmetlerine İlişkin Fiziki Koşullarının Değerlendirilmesi” konulu Mayıs 1999’da bitirilen proje- Proje yöneticisi.
6. Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu Müdürlüğü’nce desteklenen “Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Merkezi’nin Tüberküloz Çekim Alanlarının Belirlenmesi” konulu Mayıs 1999’da bitirilen proje – Proje yöneticisi.
7. 1994 yılında DPT’nin VII. Beş Yıllık Kalkınma Planı, Özel İhtisas Komisyonlarından, Çocuk Komisyonu raportörü ve Redaksiyon Komitesi Üyesi. Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu Raporu. T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı. Yayın No: DPT: 2359 – ÖİK: 427, Ekim 1994.
8. MEB-İKGV-UNFPA işbirliğinde 2001-2005 yıllarında uygulanacak “ Ergenlerin Sağlık Bilincinin Geliştirilmesi Projesi” – Bilim Kurulu Üyesi
8.2.Uluslararası Projeler
1. AB tarafından desteklenen, “Suriye Sağlık Reformu Çalışması Raporu”, Uzman Araştırmacı, Raportör, Suriye, Ağustos-Eylül 2010.
2. AB tarafından desteklenen “ Diversity and Equality in Healthcare “ isimli Leonardo Da Vinci Partnership projesinin koordinatörü- 2008 -2010
3. AB tarafından desteklenen “ WAP2 “ isimli Leonardo Da Vinci Transfer of Innovation projesinin koordinatörü- 2008 -2009
4. AB tarafından desteklenen “Daha İyi Sağlık Sistemleri İçin Daha Nitelikli Sağlık Yöneticileri “ isimli Leonardo Da Vinci VETPRO projesinin koordinatörü- 2007-2008
5. AB tarafından desteklenen “ Hastane Risklerinin Yönetimi “ isimli Leonardo Da Vinci PLM projesinin koordinatörü- Ekim 2007- Mayıs 2008
6. AB tarafından desteklenen, İngiltere, Almanya, İspanya, Polonya ve Türkiye ortaklığı’nda yürütülen “My Voice” isimli Grundvig 2 projesinin, MESEV adına Türkiye Koordinatörü-2005-2007
7. AB tarafından desteklenen “ Hastane Yönetimi ve Kalite Sistemleri “ isimli Leonardo Da Vinci projesinin koordinatörü-Ağustos-Kasım 2006
8. Sağlık Bakanlığı-UNFPA işbirliğinde 2001-2005 yıllarında uygulanacak “Üreme Sağlığı Hizmetlerinin Yaygınlaştırılması ve Kalitenin Artırılması Amacıyla Mezuniyet Öncesi ve Sonrası Eğitim Programları Projesi” – Yönlendirme Komitesi Üyesi.
9. Birmingham Üniversitesi, Sağlık Yönetimi Departmanından Profesör Peter Spurgeon tarafından, Birleşik Krallık, Kanada ve Avusturya ve Türkiye’de yürütülen “Örgütsel Stres” (Çalışılan kurumdan kaynaklanan stresin yönetimi) konulu araştırmanın Türkiye yürütücüsü,1999.
10. Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Bölge Ofisi ile Sağlık Bakanlığı işbirliğinde hazırlanan “Ulusal Hipertansiyon Kontrol Programı” – Eğitici, Eğitim Çalışma Grubu Başkanı, Ulusal Koordinatör. 1995-1996
11. Avrupa Birliği finansal desteği ile Türkiye Aile Planlaması desteğince yürütülen “AIDS: Üst Düzey Politika ve Karar Organları Girişimi Projesi” – Uzman.
12. 1995 yılında Uluslararası Aile Sağlığı Kuruluşu (FHTP) desteği ile Sağlık Bakanlığı, AÇSAP Genel Müdürlüğü’nce yürütülen “Ulusal Kadın Sağlığı ve Aile Planlaması Eğitim ve İletişim Projesi” – Uzman, Bilgi-Eğitim-İletişim Grubu raportörü. 1996
8.3. Konferanslar, Paneller ve Diğer Bilimsel Etkinlikler

1. Bahçeşehir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü ve Psikolojik Rehabilitasyon ve Eğitim Programları Derneği V.Uluslararası Okul Ruh Sağlığı Sempozyumu. 25-26 Mart 2016 İstanbul.
2. 8. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 10-12-2014 KKTC. Kongre Başkanı.
3. Sağlık ve Hastane Yönetimi 2. (Uluslar arası Katılımlı) Ulusal Kongresi,28-30 Eylül 2005, Ankara-Kongre Başkanı.
4. ILO, TÜRK-İŞ, UNFPA işbirliğinde oluşturulan “Kadın Emeği Platformu”nda, Eğitim Komisyonu Başkanı, Ankara-2005
5. Ankara Üniversitesi, Özel Eğitim ve Araştırma Merkezi-Yönetim Kurulu Üyesi.
6. Ankara Üniversitesi, Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi, Merkez Kurulu Üyesi
7. Hastane ve Yaşam Dergisi-Dergi Editörü
8. 24-26 Kasım 2004. Ankara, Ankara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi, “I. Ulusal Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitimi” Sempozyumu; A.Ü. Sağlık Eğitim Fakültesi – Sempozyum Başkanı.
9. 28-29 Eylül 2000. Ankara, Ankara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi, “III. Ulusal Sağlık ve Hastane Yönetimi” Sempozyumu; A.Ü. Sağlık Eğitim Fakültesi – Düzenleme Kurulu Başkanı.
10. 1999. VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı, Sağlık Özel İhtisas Komisyonu –Komisyon Başkanı.
11. 16-18 Kasım 1994. Aile Kurultayı; Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu – Kurultay Düzenleme Komitesi Başkanı.
12. 1994. VII. Beş Yıllık Kalkınma Planı, Aile ve Çocuk Özel İhtisas Komisyonu – Komisyon Raportörü.
8.4. Sürekli Eğitim Seminerleri
1. Ankara Üniversitesi, Sürekli Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen “Sağlık Yönetimi Eğitimi” seminerlerinde, “ Sağlık Hizmetlerinde Toplam Kalite Yönetimi” eğitimleri, 2005-2008
2. Ankara Üniversitesi, Sürekli Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen “İşyeri Güvenliği ve Sağlığı” seminerlerinde “Risk Yönetimi” eğitimleri, 2005-2008

8.5. Eğitim Kursları

• Flagship Eğitici Eğitimi Kursu, Sağlık Bakanlığı-Dünya Bankası-Harward Üniversitesi, 17-21 Temmuz 2006, İstanbul
• Flagship Eğitici Eğitimi Kursu, Sağlık Bakanlığı-Dünya Bankası-Harward Üniversitesi, 13-22 Mart 2006,Bolu
• Hastane Afet Planı Kursu. Türkiye Acil Tıp Derneği, 16-17 Aralık 2005, İzmir.
• “İnsan Gelişimi ve Popüler Kültür” Atelye Çalışması, Ankara Üniversitesi, Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi, 14 Ekim.2005,Ankara.
• “Çocuk İhmali ve İstismarı Kursu”, Hacettepe Üniversitesi, Çocuk Sağlığı Enstitüsü, 27-28 Mayıs 2004,Ankara
• 17 Haziran-1 Temmuz 2003. Israel. The International Seminar on “Higher Education”. Ministry of Foreign Affairs Center for International Cooperation “MASHAV”. The “Aharon Ofri” International Training Center, Jerusalem.
• Procet Management. American Management Association, 15-17 Ocak 2003. Washington DC, ABD.
• Bütünleşmiş Acil Yönetim Kursu, Tüm Tehlikeler, Önhazırlık ve Yanıt. FEMA, 9-13 Aralık 2002. Emmitsburg MD, ABD.
• Bütünleşmiş Acil Yönetim Kursu, İyileştirme ve Azaltma. FEMA, 9-13 Aralık 2002. Emmitsburg MD, ABD.
• Kriz Yönetimi Kursu. American Management Association, 4-6 Kasım 2002. Washington DC, ABD.
• “Health and Hospital Management” kursu, (üst düzey yöneticiler için) Birmingham Üniversitesi-İngiltere, Ağustos-Eylül 1998.
• Çocuk İstismarı ve İhmalinin Önlenmesi Kursu. Uluslararası Çocuk İstismarı ve İhmali Birliği- Ankara Üniversitesi 1998. Ankara, Türkiye.
• Annelerin Eğitimi Kursu. Boğaziçi Üniversitesi-UNICEF, 1993. İstanbul, Türkiye.
• Avrupa Birliği Uluslararası İlişkiler Kursu. Ankara Üniversitesi-Avrupa Birliği Merkezi, 1991. Ankara, Türkiye.
• Avrupa Birliği Kursu. Ankara Üniversitesi-Avrupa Birliği Merkezi, 1990. Ankara.
• İrlanda’daki Korunmaya Muhtaç Çocuklar İçin Hizmet Kursu. Avrupa Konseyi Bursu 1988. Dublin, İrlanda.

9. İdari Görevler

1. Eylül 2016-devam ediyor
Bahçeşehir Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Gelişimi Böüm Başkanı

1 Ocak 2010- 22 Ocak 2015

Lefke Avrupa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Kurucu Dekanı

1 Ağustos 2008-1 Eylül 2009
• Rektör (Girne Amerikan Üniversitesi, www.gau.edu.tr)
YÖK 39. Madde ile bir yıllık görevlendirme
• Ankara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi. Fakülte Senatörü, Dekan, Dekan Yardımcısı, Sağlık Yönetimi Bölümü Başkanı, Öğretim Üyesi (1996 devam ediyor)
Mart 2005- 2008
Fakülte Senatörü.
Kasım 2001-2005
Dekan, • Ankara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi. Ocak 1997-Kasım 2001
Dekan Yardımcısı; Fakültenin yönetsel işlerinden sorumlu.Ekim 1996-Mayıs 2003
Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı,
Sosyal Araştırma Uzmanı, Şube Müdürü, Daire Başkanı; Başbakanlık, Aile Araştırma Kurumu, (1993-1996)
Şube Müdürü; İçişleri Bakanlığı, NATO-Dış İlişkiler Şubesi (1990-1993)
1990-1993 Türkiye’de depremler hakkında çalışan farklı NATO ülkelerinde Sivil Savunma Komitesi toplantılarına düzenli olarak katılan ve toplantılardan önce Türkiye ile ilgili tüm dokümanları hazırlayan şube müdürü.
0-12 yaşlardaki Korunmaya Muhtaç Çocuklara Yönelik Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Atatürk Çocuk Yuvası’nda Uzman, Müdür Yardımcısı, Müdür (1980-1990)
1989-1990 Müdür
1983-1989 Müdür Yardımcısı
1980-1983 Çocuk Gelişimi Eğitimi Uzmanı

10. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler
• World Association for Disaster and Emergency Medicine (WADEM)-USA
• International Hospital Federation –Paris
• The European Centre for Peace and Development (ECPD) –Belgrade
• Global Emerging Leaders-Founding Member King’s Fund-İngiltere
• Center for Diversity and Equality Management-University of East Anglia-Norwich- İngiltere
• Athens Institute For Education and Research(ATINER)-Atina, Yunanistan
• Tıp ve Sağlık Eğitimcileri Derneği kurucu üye (TESDER)
• Çocuk Gelişimi ve Eğitimcileri Derneği-Ankara
• Çocuk İstismarı ve İhmalini Önleme Derneği-Ankara
• Ankara Üniversitesi Mezunlar Derneği-Ankara
• Hacettepe Üniversitesi Mezunlar Derneği-Ankara
• Kalite Derneği KALDER-Ankara
• Ulusal Güvenlik ve Stratejik Araştırmalar Derneği-Ankara
• Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği-Ankara
• Türkiye Fulbright Derneği

11. Ödüller
1. Erasmus Exchange Academic and visitor researcher- East Anglia University, Diversity and Equality in Careers and Employment Research, June- September 2007
2. Researcher, Leadership Project, NHS Institute of Innovation and Implement-London, UK June-September 2005
3. Fulbright Visiting Scholar, The George Washington University, August 2002-February 2003. Washington DC, USA.
4. British Council Scholarship, Health and Hospital Management, Health and Hospital Management Centre, Post Graduate Certificate, Birmingham University 1998-1999.
5. Sarp, N. “Disaster Management in Healthcare in Turkey“ (Best Poster Award). Millenium Conference. Palma de Mallorca, 4-6 June 2000.

13. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

2015-2016 güz Erken Müdahale(Lisans) 2 2 4 30
Erken Çocukluk Gelişimi (Lisans) 2 2 4 22
Çocuk Sağlığı ve Bakını Y.Lisans 3 0 3 8

2015-2016 bahar
Afet Yönetimi 2-0-2 25
Bebeklik dönemi gelişim ve eğitim programları- L- 2-2-3 30
Okul ve ergenlik dönemi ve eğitim programları 2-2-3 25
Toplam Kalite Yönetimi ve akreditasyon 2-0-2 25
Sağlık Hizmetlerinde Toplam Kalite Yönetim- YL 3-0-3 13

Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Sayısı
Teorik Uygulama

2011-2012 Güz (*)

1-Introduction to Health Management 3 0 12
2-Health Institutions Management 3 0 12
3-Health Law for health managers 3 0 32
2011-2012Bahar(*) 4-Quality Management in Healthcare Services 3 0 12
5-Anne Çocuk Sağlığı ve İlkyardım 3 0 45
6-Health Sociology 3 0 32

7-Anne Çocuk Beslenmesi 2 0 45
8-Emergency Healthcare Services 3 0 12
2012-2013 Güz(*) 9-Health Education 3 0 12
10-Health Institutions Management 3 0 32
11-Healthcare Research and Analysis Methods
3 0 14
2012-2013Bahar(*) 12-Managerial Application For Health Instutions 3 0 12
13-Graduation Project 3 0 12
14-Medical Terminology 3 0 45
15-Sağlık Hizmetlerinde Liderlik 3 0 3
16-Starategic Management for healthcare intitutions 3 0 3

(*) Lefke Avrupa Üniversitesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir