HAYAT OKULU(*)

Okul hayatında ‘hayat bilgisi’ dersi gördüğümüz halde, ha­yat okulunda ezberimiz neden karışıyor? Çünkü okullar bizi ha­yata değil, sınavlara hazırlıyor. Bu yüzden okul hayatı ile hayat okulu arasındaki farklardan yaşam şaşkını oluyoruz.

OKUL HAYATI

HAYAT OKULU

Okul hayatında sınavlar önceden haber verilerek yapılır ve notumuz yüzümüze söylenirdi.

Oysa hayat okulunda insanlar bizi habersizce ‘sınava çekiyor’ ve yargılarını ge­nellikle içlerinde tutuyorlar.

Okul hayatında anlatılmayan konudan soru sorulmazdı

Hayat okulunda soru çıkabilecek her konuyu bilmemiz bekleniyor.

Okul hayatında notumuz objektif rakamlarla karnemize yazılırdı

Hayat okulunda sübjektif kanaatlerle notu­muz veriliyor

Okul hayatında soruların tek doğru cevabı vardı

Hayat okulunda kişiye göre değişen doğru cevapları bilmemiz gere­kiyor.

Okul hayatında bulunduğumuz sınıftan daha aşağıya düşmezdik

Hayat okulunda sınıftan düşmek mümkün

Okul hayatında önce dersimizi öğrenir sonra sınava gi­rerdik

Hayat okulunda önce sınava çekilip sonra dersimi­zi alıyoruz

Okul hayatında tek dersten sınıfta kalanlara bir ek sınav hakkı daha verilirdi

Hayat okulunda bir fırsatı kaçırıp son vagona atlayamayanlar için tek fırsat hakkı yok.

Hayatın kullanma kılavuzunu yanımıza almadan geliyoruz hayata. Nasıl yaşayacağımızı yaşarken öğreniyoruz. Yaşamak is­tediğimiz hayat, yaşadığımız hayat ve yaşamamız istenen hayatın iç açılarının toplamından, ortaya karışık bir hayat çıkarıyoruz kendimize.

Peki ana kumanda masasına bir uçağın pilot kabini kadar yabancı olduğumuz bu hayattan istediklerimizi ne kadar alabi­liyoruz?

(*) Mümin Sekman.
Her sey Seninle Baslar. Alfa Yayinevi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir