OTİZM FARKINDALIĞI ÇERÇEVESİNDE ÇOCUK GELİŞİMİNDE ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE OTİZMLİ ÇOCUKLARDA KAYNAŞTIRMA UYGULAMASI VE AİLELERE ÖNERİLER

Otizmli çocukların hepsi birbirinden farklı olmasına rağmen benzer belirgin özelliklere sahiptirler. Bu özellikler;

*iletişim problemleri,

*dili anlamada ve kullanmada güçlük,

*yineleyici vücut hareketleri,

*nesneleri, oyuncakları alışılmadık biçimde kullanmasıdır.

Önemli olan onu yaşadığı topluma dahil etmek için yaşıtlarıyla birlikte etkinliklere katılmasını sağlamaktır. Bu konuda da en etkili yöntem eğitimdir. Otistik çocuklara uygulanan kaynaştırma  programının amacı, otistik çocuğun genelleme ve ortama uyum sağlama  becerilerini  arttırmaktır. 3-6 yaşlarındaki otistik çocuklar,  normal gelişim gösteren akranlarıyla okul öncesinde uygun eğitim-öğretim ortamında bulunduklarında, sosyal ve eğitimsel yönlerden çok ilerleme kaydederler.

KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARININ YARARLARI

Otistik çocukların, diğer otistik olmayan akranlarıyla aynı oyun ve eğitim ortamlarında bulunmalarının birçok yararı vardır. Bunlar;

1-Çocuk çevresinde bulunan kişileri gözlemleyerek onların davranışlarını model alır ve öğrenir.

2-Hazırlanan eğitim ortamlarında otistik çocuğun var olan yetenekleri  gelişir,

3-Otistik çocuk sosyal iletişim kurar,

4-Otistik çocuk arkadaşlık ilişkileri gelişir,

5-Otistik çocuğun olumlu akran tutumları gelişir,

6-Otistik çocuğun iletişim ve oyun becerileri gelişir,

7-Normal gelişim gösteren çocukların, otistik çocuklara yönelik olumlu ve gerçekçi tavırlar göstermeleri de  gelişir.

AİLELERE ÖNERİLER

Ailelere düşen en önemli görev; çocuklarının anaokulunda kazandığı becerileri hayata geçirmeleri için çaba göstermeleridir.

NELER YAPILABİLİR

Daha az yapılandırılmış sosyal ortamlarda ona eşlik edecek bir ağabey ya da abla konumunda olacak birisi olmalıdır. Bu kişiler, gönüllü veya belirli bir ücret karşılığında haftanın iki günü çalışabilecek durumda olan gençler, özellikle çocuk gelişimi eğitimi alanlar tercih edilebilir.

Yapılacak işlerin ve kullanacakları malzemelerin bir deftere kayıt edilerek kullanılması gerekir.

Her tür etkinlik için ayrı bir dosya olmalıdır. Bunlardan biri verilen ödevler,  diğeri ise bitirilen işler için iki kısım şeklindedir.

GÜNLÜK PROGRAM

Otistik kişiler için günlük programa güvenmek ve onu takip etmek çok önemlidir.

EV ORTAMI

Otistik çocuğun kendini en rahat hissettiği ortam evidir ve onu en iyi tanıyan kişiler ise ailesindeki bireylerdir.

Otistik çocuğun davranışları düzeltilecek, değiştirilecek ve geliştirilecek ise; bu iş davranışın ortaya çıktığı ev ortamında ve onu en iyi tanıyan kişilerin desteğiyle yapılmalıdır.

Tüm gelişim alanlarında ilerlemesine yardım edecek şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

Dil becerisi, sosyal ortamlarda kullanılmak üzere işlevsel hale getirilmelidir.

Motor becerileri, içinde bulunduğu çevreyi ustalıkla kullanma becerisini ilerletme yönünde geliştirilmelidir.

Bilişsel becerileri ise problem çözme ve aktif öğrenmesini geliştirmeye yönelik olmalıdır.

Ev ortamındaki etkinlikler hem çocuk hem de aile bireyleri için zevk verici olmalıdır.

Masayı hazırlarken, toplarken ya da yatağını düzeltirken yapılan işi çocuğunuzun düzeyine uygun ve anlayabileceği şekilde açıklama yaparak uygulamalısınız.

El yıkama- diş fırçalama- yemek yeme gibi davranışlarda aynı yöntemler izlenmelidir.

Çocuğun bağımlılığı azaldıkça, kendisine olan güveni artar, daha çok çevresini algılamaya ve hissetmeye başlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir