Erken Gelişimde Üç Çekirdek Kavram

Erken yaşlarda çocuklara özen gösterilirse,  onların sağlıklı gelişimleri ve eğitim başarıları artar. Bunlar sağlandığında ise ülkenin ekonomik verimliliği, sorumlu vatandaşlık, yaşam boyu sağlık, güçlü topluluklar ve gelecek nesillerde başarılı bir şekilde ebeveyn olmaları için temel yapı taşları atılmış olur.

Son yıllarda gelişen sinir bilim, moleküler biyoloji ve genetikteki ilerlemeler ve yapılan araştırmalar,  bedenlerimize ve beyinlerimize, erken deneyimlerin nasıl inşa edilebileceğini daha iyi bir şekilde anlamamızı sağladı. Okumaya devam et Erken Gelişimde Üç Çekirdek Kavram

BİRDEN FAZLA DİL ÖĞRENİMİ

GİRİŞ
Çocuğun gelişimi ve çocukluk tanımları orta çağdan bu yana tarihsel ve kültürel anlamda değişimlere uğramıştır. Yıllar boyunca geliştirilen çocuk gelişimi alanındaki kuramlar ve araştırmalar sonucunda, çocukluk döneminin ayrı bir dönem olduğu ve bu ayrı dönemin, yaşamın tamamını etkileyebilecek önemli özellikleri nedeniyle, etkili ve özenli bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğinin farkına varılması 18. yüzyıl aydınlanma dönemiyle başlamasına rağmen, ancak 19. yüzyıldan sonra anlaşılmıştır (Sarp,2016). Okumaya devam et BİRDEN FAZLA DİL ÖĞRENİMİ