Yayınları

PROF. DR. NİLGÜN SARP YAYINLAR

Kitaplar

 • Sarp, Nilgün. “İlköğretim Öğrencileri ve Ailelerine Yönelik Deprem Seti” Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 2004.
 • Sarp, Nilgün (Editör). III. Ulusal Sağlık ve Hastane Yönetimi Sempozyumu Kitabı. Ankara 28-29 Eylül 2000.
 • Sarp, N., Önder, Ö.,Yıldız, A., Kütük, O. “HIV/AIDS Konusunda Yeşil Maymunla İlgili Söyleşi” Eğitim Kitapçığı. Ankara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi, Ankara 2000.
 • Sarp, Nilgün (Editör). “Okul Sağlığı” Milli Eğitim Bakanlığı Sağlık Dairesi, Ankara 1999 (158 Sayfa).
 • Sarp, N., Ersoy, F. “Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Ekip Çalışması” Ankara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi Yayınları No: 1, Ankara 1998 (52 Sayfa).

Kitap Bölümleri

 • Sarp, Nilgün. “Disaster Preparedness in Healthcare”. Health Economics, Management and Policy, (Edited by John Yfantopopoulos and Gregory Papanikos), Athens 2006.
 • Yarpuzlu,A.,Kanatlar,G.,Acuner,A.,Sarp,N. “An Essay on Aims of Education and The Lenguage Concept in An Enlarging Europe”. Towards Inclusion of Citizenship Culture in Teacher Education Programmes, Prague University Press, 2006.
 • Sarp,Nilgün. ”Sağlık Hizmetlerinde Afet Yönetimi”. Afet Tıbbı. Eryılmaz,M.Dizer,U.(Editör),Ünsal Yayınları,2005.
 • Sarp, Nilgün. “Sağlık Yönetimi”. KPSS-SB Sağlık Bilimleri, Selim Kitabevi, 2. Baskı 2004.
 • Sarp, Nilgün, “Sağlık Yönetimi”. KPSS-SB Sağlık Bilimleri, Selim Kitabevi, 1. Baskı 2004.
 • Sarp, Nilgün “Okul Sağlığı ve Önemi” Okul Sağlığı, Sarp, N. (Editör), M.E.B. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı. Ankara 1999. s: 1-6.
 • Sarp, N., İbili, M., Piyal, B. “Sağlık Eğitiminde Kullanılan Teknikler- Eğitim Araçları” Okul Sağlığı, Sarp, N. (Editör), M.E.B. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı. Ankara 1999. s: 17-39.
 • Sarp, Nilgün. “Sağlıklı Büyüme ve Gelişme” Okul Sağlığı, Sarp, N. (Editör), M.E.B. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı. Ankara 1999. s: 71-81.

Makaleler

 • Acuner,A.,Sarp,N.”Determining The Agent Factors Related With Time Management Of Responsible Doctors And Nurses In Clinics At Ankara University Hospitals”, World Hospital and Health Services,Volume 42, number 1, 2006.
 • Sarp,Nilgun.”Disaster Preparednes in Healthcare”.World Hospital and Health Services,Volume 41, number 1, 2005.
 • Sarp,N.,Yarpuzlu;A.,Önder,Ö.”Short Communication:A Comparative Study of Organizational Stress in Three Hospitals in Ankara,Turkey”.Stress and Health 21,2005.
 • Önder, Ö., Yarpuzlu, A., Sarp, N., Şahin, N. “ A Study to Evaluate the Personel Quality of Life of Nurses in Turkey: Example of Kırıkkale State Compared to Social Security Hospital”. Optimal Tıp Dergisi, 16 (3), 2003.
 • Örs,M.,Acuner,A.,Sarp,N.,Önder,Ö.”Antalya Tıp Fakültesi Hastanesi’nde, Antalya SSK Hastanesi’nde ve Antalya Devlet Hastanesi’nde Çalışan Hekimler ile Hemşirelerin Örgütlerine Bağlılıklarına İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi”. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, Cilt 56, Sayı 4, 2003.
 • Sarp, N., Önder, Ö., Akbulut, Y., Ersoy, F., Yarpuzlu, A. “Inferences on Tuberculosis Management On An Identification of Some Epidemiological Findings On Retrospective Records of Tuberculosis Patients at Ataturk Chest Illness Centre in Ankara, Turkey”. Optimal Tıp Dergisi, 16 (3), 2003.
 • Sarp, N., Onder, O., Esatoğlu, A.E., Acuner, A. “Opinions of Ankara University Students Related to Benefit from Health Counseling Services Provided By the University Through Internet”. Journal of Ankara Medical School. 2 (1), Ankara, 2002.
 • Sarp, N., Önder, Ö., Yıldız, A., Kütük, O. “Keçiören İlçesindeki Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Cinsel Yaşama İlişkin Yaklaşımları”. HIV/AIDS Dergisi, 4 (3), Ankara, 2001.
 • Sarp, N. “Sağlık Hizmetlerinde Kıyaslama-Karşılaştırma Yöntemi (Benchmarking)”. Yeni Türkiye. 2001; 40: 1355-1358.
 • Sarp, N., Esatoğlu, E., Akbulut, Y. “Globalleşmenin Türk Sağlık Sektörüne Etkileri”. Yeni Türkiye. 2001; 40 : 1116-1123.
 • Sarp, N. “An Evaluation of the Quality of Life of Turkish Children in the Framework of the Convention on the Rights of the Child”. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 2000; 5 (2): 115-126.
 • Sarp, N. “Çocuklarda Bebeğin Oluşumuna İlişkin Bilgi Kazandırma”. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2000: 2 (18): 117-124.
 • Sarp, N. “Okullarda Çocuklara Uygulanan Disiplin Yöntemleri Ne Olmalıdır?” Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 2000; 2 (18): 110-116.
 • Sarp, N., Önder, Ö. “Ankara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Sigara İçme Sıklığı İle Sigara Sağlık İlişkisi Konusunda Bilgi ve Tutumları”. Modern Hastane Yönetim Dergisi, 2000; 4 (2): 38-42.
 • Sarp, N., Önder, Ö. “Ankara’da Erkek Berberlerinin Hepatit B Konusundaki Bilgi ve Tutumları”. Tıp Fakültesi Mecmuası, 2000; 53 (2): 99-105.
 • Yıldız, A., Dalgıç, N., Sarp, N. “Cross-Sectional Study: Using Family Planning Methods and Evaluation of Effective Factors”. Journal of Ankara Medical School. 1999; 21 (4): 193-202.
 • Sarp, N. Önder, Ö., Yalcin, M., Akbulut, Y. “An Identification of Regional Areas of Tuberculosis Patients at Ataturk Chest Diseases Center”. Journal of Modern Hospital Management. 8 sayfa.
 • Sarp, N. “Depremin Çocuk Üzerine Etkileri, Çocuklarımıza Nasıl Yardımcı Olabiliriz?”. Milli Eğitim Dergisi, 1999; 144: 25-86.
 • Sarp, N. “Disaster Management in Healthcare”. Deprem Araştırma Bülteni. 1999; 26 (81): 55-100.
 • Sarp, N., Önder, Ö., Yalçın, M., Akbulut, Y. “Ankara İli ve İlçelerindeki Özel ve Kamu Hastanelerinin Danışmanlık Hizmetlerine İlişkin Fiziki Koşullarının Değerlendirilmesi”. Modern Hastane Yönetimi. 1999; 3 (6): 18-23.
 • Sarp, N., Önder, Ö. “İcracı Bakanlıkların A.P.K. Kurul Başkanlıklarındaki Yönetici ve Araştırmacı Personelin Araştırmacı Nitelikleri”. Amme İdaresi Dergisi. 1999; 32 (3): 149-157.
 • Sarp, N., Tükel, B. “İbn-i Sina Hastanesi’nde Hasta Memnuniyeti Araştırması”. Tıp Fakültesi Mecmuası. 1999; 52 (3): 147-151.
 • Sarp, N. “Health System of Turkey”. New World Health 1999/2000. An Official Publication of International Hospital Federation. Sterling Publications Limited, London: 1999; 17-19.
 • Önder, Ö., Sarp, N. “Ankara’da Kuaförlük ve Güzellik Salonlarında Manikür-Pedikür ve Epilasyon Uygulayan Personelin HIV/AIDS Konusunda Bilgi ve Tutumları”. Sağlık ve Toplum, 1999; 2: 35-40.
 • Dalgıç, N., Sarp, N., Yalçın, M. “An Evaluation of Knowledge of AIDS of Third Grade High School Students”. HIV-AIDS, 1999; 2 (2): 69-73.
 • Sarp, N., Önder, Ö. “Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Hastalıkları Hastanesi Doğum Servisindeki Gebe Kadınların Aile Planlaması Konusunda Bilgi ve Tutumları Yönünden İncelenmesi”. Sağlık ve Toplum, 1998; 2: 11-14.
 • Ersoy, F., Sarp, N. “Restructing the Primary Health Care Services and Changing Profile of Family Physicians in Turkey”. Family Practice. 1998; 15(6): 576-578.
 • Dalgıç, N., Sarp, N., Yalçın, M. “An Evaluation of Knowledge of AIDS”. The British Journal of Family Planning. 1998; 3 (2): 23-24.
 • Sarp, N. “İlkokul 4. ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Sahip Oldukları Sağlık Bilgileri”. T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Dergisi, 1994; 66 (1-2): 59-76.
 • Sarp, N. “Onaltı Yaş Gençlerinde Görülen Uyumsuz Davranışlarla Sosyo-Ekonomik Düzey ve Cinsiyet İlişkisi”. Aile ve Toplum Dergisi, 1993; 1 (3): 17-23.
 • Sarp, N. “3-6 Yaş Korunmaya Muhtaç Çocuklarda Karma Grup Uygulaması”. Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Hizmetler Yüksek Okulu Dergisi, 1993; 11 (1-3): 57-63.
 • Sarp, N. “Sivil Savunma Açısından Okul Öncesi ve İlkokul Çocuklarına Deprem Konusunda Neler Öğretebiliriz”. Sivil Savunma, 1992; 34 (130): 12-13.
 • Kemahlı, S., Sarp, N. “The Growth and Development of Children Living In Residential Units“. Maladjustment And Therapeutic Education, The Journal of The Association of Workers for Maladjusted Children, 1989; 7(3): 163-168.
 • Sarp, N. “Fiziksel Büyüme ve Gelişme” Pembe Bağcık Özel Sayı, İstanbul: 1988-1989; 26-27.
 • Kemahlı, S., Sarp, N. “Yuva Çocuklarının Sağlık Sorunları”. Çocuk Hastalıkları Dergisi, 1987; 155-159.
 • Sarp, N. “Atatürk Çocuk Bakım Yurdu 0-6 Yaş Çocuklarında Denver Testiyle Gelişmenin İncelenmesi”. Hacettepe Toplum Hekimliği Bülteni, 1984; 4.

Sözlü Bildiriler

 • Esatoğlu,E.,Ağırbaş,İ.,Önder,Ö.,Sarp,N. “Sağlık Ocağı İşgörenlerinde İş Doyum Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma” XIV.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi,24-27 Mayıs 2006,Erzurum.
 • Sarp,Nilgun. ”Disaster Preparedness in Healthcare” 4th International Conference on Health Economics, Management and Policy, June 2-4,2005,Athens.
 • Gezen,A.,Sarp,N.,Esatoğlu,A. ”Halkla İlişkiler Faaliyetlerinin Toplam Kalite Yönetimi Uygulamalarına Katkısı Konusunda Hastane Çalışanlarının Görüşlerinin Belirlenmesi”,Sağlık ve Hastane Yönetimi 2. (Uluslar arası Katılımlı) Ulusal Kongresi,28-30 Eylül 2005,Ankara.
 • Sarp, N. “Stratejik Plan ve Senaryo Teknikleri”, Uluslar arası Katılımlı I. Afet Tıbbı Kongresi, 26-30 Haziran 2004, Antalya.
 • Sarp, N. “Sağlık Personelinin ve Halkın Yaygın Eğitimi”, Uluslar arası Katılımlı I. Afet Tıbbı Kongresi, 26-30 Haziran 2004, Antalya.
 • Sarp, N. ”Healthcare Management in Disaster Situation in Turkey”, Uluslararası Sağlık Hizmetleri Konferansı, 9-11 Mart 2002 Dubai Birleşik Arap Emirlikleri.
 • Sarp, N., Önder, Ö., Esatoğlu, A.E., Acuner, A. “Opinions of Ankara Univeristy Students Related to Benefit from Health Counseling Services Provided By The University Through Internet”, Global Engagement in Creating Financally Viable Healthcare Systems. II. Uluslararası Sağlık Hizmetleri Konferansı Dünya Sağlık Sistemleri, 15 Temmuz 2002, Ankara.
 • Örs, M., Acuner, A., Sarp, N., Önder, Ö. “Hastanelerde Çalışan Hekimler ile Hemşirelerin Örgütlerine Bağlılıklarına İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi”, V. Ulusal Sağlık Kuruluşları ve Hastane Yönetimi Sempozyumu. Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Eğitim, Uygulama ve Araştırma Hastanesi, 16-19 Ekim 2002, Eskişehir.
 • Spurgeon, P., Clark, J., Sarp, N. “Clinical Networks: redefining the hospital as the base for care provision “, International Hospital Federation Congress. 15-18 May 2001, Hong Kong.
 • Sarp, N., Esatoğlu, E., Akbulut, Y. “An Example of Health Sector Reforms in Turkey: Hospital Decentralization (Health Enterprises)”, International Hospital Federation Congress. 15-18 May 2001, Hong Kong.
 • Sarp, N. Ateş, S. 75. Yıl Ankara Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde Çalışan Diş Hekimlerinin Kurum İçi Halkla İlişkiler Çalışmaları İle İlgili Görüşlerinin Değerlendirilmesi. 4. Ulusal Sağlık ve Hastane Yönetimi Sempozyumu. Bildiri Kitabı. 27-28 Eylül 2001 İstanbul.
 • Sarp, N., Piyal, B., Önder, Ö., Acuner, A., Sarp, M. “Etimesgut Sağlık Grup Başkanlığına Bağlı Sağlık Ocaklarında Çalışan Sağlık Personelinin Eğitim Durumu ve Mesleklerine İlişkin Özelliklerin Genel Ruh Sağlığı Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi”, I. Ulusal Sağlık İdaresi Kongresi. Bildiri Özetleri. s: 569, 20-21 Mayıs 2000, Ankara.
 • Sarp, N., Caner, A., Piyal, B. “Definition of General Mental Health State of Health Professionals Who Work in PHC Services”, The International Hospital Federation Pan Regional Conference 2000. 6-8 November 2000, Manama, Bahrain.
 • Sarp, N., Esatoğlu, E., Önder, Ö., Büyükkayıkçı, H. “SSK Hastanelerinde Hastane Müdürlerinin Önderlik Tarzlarının Belirlenmesi”, III. Ulusal Sağlık ve Hastane Yönetimi Sempozyumu (Uluslararası katılımlı). 28-29 Eylül 2000, Ankara.
 • Sarp, N., Piyal, B., Acuner, A., Yılmazcan, N. “Ankara Eğitim ve Araştırma Hastane Personelinin Örgütsel Stres Faktörlerinin Belirlenmesi”, I. Ulusal Sağlık İdaresi Kongresi. 20-21 Mayıs 2000, Ankara.
 • Sarp, N., Önder, Ö. “S.S.K. Dışkapı Hastanesi Göğüs Hastalıkları Polikliniğinde Hasta Memnuniyeti Çalışması”, Başkent Üniversitesi Toplam Kalite Yönetimi Prensiplerinin Sağlık Hizmetlerinde Uygulamaları Sempozyumu. 22-23 Ekim 1999, Ankara.
 • Sarp, N., Tükel, B. “İbn-i Sina Hastanesinde Hasta Memnuniyeti Araştırması”, Başkent Üniversitesi Toplam Kalite Yönetimi Prensiplerinin Sağlık Hizmetlerinde Uygulamaları Sempozyumu. 22-23 Ekim 1999, Ankara.
 • Yıldız, A., Sarp, N., Ülger, N. ”Ankara Abidinpaşa Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik ve Sağlık Memurluğu Öğrencilerinin Hepatit B Hastalığına İlişkin Bilgi Düzeyleri”, VI. Ulusal Halk Sağlığı Günleri. 1-4 Eylül 1999, Malatya.
 • Sarp, N., Önder, Ö. “Ankara’da Erkek Berberlerinin Hepatit B Konusundaki Bilgi ve Tutumlarının Değerlendirilmesi”, VI. Ulusal Halk Sağlığı Günleri. 1-4 Eylül 1999, Malatya.
 • Sarp, N., Önder, Ö., Ersoy, F. “Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Merkezi’ne Başvuran Tbc’li Hastaların Değerlendirilmesi”, VI. Ulusal Halk Sağlığı Günleri. 1-4 Eylül 1999, Malatya.
 • Sarp, N., Ersoy, F. “Sağlık Hizmetlerinde Karşılaştırma-Kıyaslama Yöntemi”, II. Ulusal Sağlık Kuruluşları ve Hastane Yönetimi Sempozyumu. 1999, Ankara.
 • Acuner, A., Ersoy, F., Sarp, N. “Sağlık Eğitimi Teknolojisi ve Eğitim Araçları”, VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 1998.
 • Sarp, N. “The Effects of Mother And Father Loss to The Development of Children Who Are Orphans”, Mother and Child Care Seminars. 1998, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri.
 • Sarp, N. “Kanamalarla İlgili Bir Eğitim Programı”, III. Ulusal İşçi Sağlığı Kongresi. 1998, Ankara.
 • Sarp, N. “Okul Öncesi ve İlkokul Döneminde Sağlık Eğitiminin Önemi”, I. Ulusal Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi. 1997, Ankara.
 • Sarp, N. “Çocuk Hakları Sözleşmesi Çerçevesinde Korunmaya Muhtaç Çocuklarda İhmal ve İstismar”, Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme II. Ulusal Kongresi. 1996, Ankara.
 • Sarp, N. “Aileye Alternatif Kurumlar”, İstanbul Barosu, Çocuk Hakları Günleri. 1995, İstanbul.
 • Sarp, N. “Korunmaya Muhtaç Çocuklarda Piaget’in Miktar Korunumu Kavramının İncelenmesi”, II. Ulusal Özel Eğitim Kongresi. 1995, Ankara.
 • Sarp, N. “Öğretmenlerin İlkokula Başlayan Çocuklarda Gözledikleri Sorunlar ve Bu Sorunlara Yaklaşımları”, II Sosyal Psikiyatri Sempozyumu. 1995, Kuşadası.
 • Sarp, N. “Yuvada Yaşayan Korunmaya Muhtaç Çocukların Aile Yapıları ve Gelişimleri”, Aile Kurultayı. 1994, Ankara.
 • Sarp, N. “Factors That Effect The Development of Institutional Children”, Winchester-The Association For Child Psychology and Psychiatry. 1994, İngiltere.
 • Sarp, N. “Yuvalarda Yaşayan Korunmaya Muhtaç Çocuklar ile Aileleriyle Birlikte Yaşayan Çocukların Fizik Gelişimlerinin Karşılaştırılması”, Çukurova Üniversitesi I. Eğitim Bilimleri Kongresi. 1994, Adana.
 • Sarp, N. “Evde ve Kurumda Yaşayan 6 Yaş Çocuklarında Sınıflama ve Sıralama Özelliklerinin Karşılaştırılması”, Çukurova Üniversitesi I. Eğitim Bilimleri Kongresi. 1994, Adana.
 • Sarp, N. “Korunmaya Muhtaç Çocuklarda Gelişimi Etkileyen Faktörler”, XXXII. Milli Pediatri Kongresi. 1988 Ankara.
 • Kemahlı, S., Sarp, N. “Yuva Çocuklarının Gelişimleri ve Bunu Etkileyen Nedenler”, XXX. Milli Pediatri Kongresi. 1986, Ankara.

Poster Bildiriler

 • Sarp,N.,Aydoğan,R. ”Memur Sendikalarından Birleşik Sağlık-İş Üyelerinin Sendikal Bilinç Düzeylerinin Araştırılması(Ankara İl Örneği), Sağlık ve Hastane Yönetimi 2. (Uluslar arası Katılımlı) Ulusal Kongresi,28-30 Eylül 2005,Ankara.
 • Sarp, N., Önder, Ö., Akbulut, Y. “ HIV/AIDS Konusunda Lise Öğrencilerine Yönelik Eğitim Kitapçığı Geliştirilmesi: Keçiören İlçesindeki Lise Son Sınıf Öğrencileri Üzerinde Bir Uygulama”, I. Ulusal AIDS Savaşım Sempozyumu. Ankara AIDS Savaşım Derneği-HATAM. 28 Kasım – 1 Aralık 2002, Ankara.
 • Acuner, A., Sarp, N., Önder, Ö. “Halk Sağlığı Yönüyle HIV/AIDS ve Profilaktik Yaklaşım”, I. Ulusal AIDS Savaşım Sempozyumu. Ankara AIDS Savaşım Derneği-HATAM. 28 Kasım – 1 Aralık 2002, Ankara.
 • Sarp, N., Caner, A., Önder, Ö., Ersoy, F., Acuner, A., Piyal, B., Yılmazcan, N. “Stress and Stress Management in Healthcare Organizations“, International Millenium Conference. 31 Mayıs-2 Haziran 2000, Palma De Mallorca, İspanya.
 • Sarp, N., Önder, Ö., Ersoy, F., Acuner, A. “Disaster Management in Healthcare in Turkey”. International Millenium Conference. 31 Mayıs-2 Haziran 2000, Palma De Mallorca, İspanya.
 • Sarp, N., Önder, Ö. “A.Ü. Sağlık Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Sigara İçme Sıklığı, Sigara – Sağlık İlişkisi Konusunda Bilgi ve Tutumları”. Uluslararası Katılımlı Sigara ve Sağlık Ulusal Kongresi – İstanbul, 1999.
 • Sarp, N., Yalçın, M., Önder, Ö., Akbulut, Y., Ersoy, F. “An Identification of Regional Areas Tuberculosis Patients at Atatürk Chest Illness Centre are Drawn From”, 31st International Hospital Congress, 1999, Copenhagen-Denmark.
 • Sarp, N., Önder, Ö., Yalçın, M., Akbulut, Y., Ersoy, F. “An Evaluation of Information Service Provided at Private and Public Hospitals in Ankara”, 31st International Hospital Congress, 1999, Copenhagen-Denmark.
 • Ömer, Ö., Sarp, N. “Ankara’da Kuaförlük ve Güzellik Salonlarında Manikür-Pedikür ve Epilasyon Uygulayan Personelin HIV/AIDS Konusunda Bilgi ve Tutumları”, IV. Türkiye AIDS Kongresi-Uluslararası Katılımlı, 1999.
 • Sarp, N., Dalgıç, N. “Çocuk Hakları Sözleşmesi Çerçevesinde Ülkemiz Çocuk Sağlığının İncelenmesi”, VI. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi. 14-18 Nisan 1998, Adana.
 • Dalgıç, N., Sarp, N., Yalçın, M. “An Evaluation of Knowledge of AIDS of Students Attending to Third Grade of High School”, The International Health Promotion Conference, 23-25 September 1998, Cardiff.
 • Acuner, A., Ersoy, M., Tekdemir, İ., Sarp, N., Yalçın, M., Kemahlı, S. “Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyelerinin Mezuniyet Öncesi Eğitimde Kullandıkları Öğretme-Öğrenme Strateji, Yöntem ve Tekniklerine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi”, I. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi. 1998, Ankara.
 • Sarp, N., Önder, Ö., Yıldız, A. “Tıp Eğitimi ve Stres Yönetimi”, I. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi. 1998, Ankara.
 • Sarp, N. “Okullarda Çocuklara Uygulanan Disiplin Yöntemleri Ne Olmalıdır?”, III Sosyal Psikiyatri Sempozyumu. 1996, Çanakkale.

Konferanslar, Paneller ve Diğer Bilimsel Etkinlikler

 • XIV. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi,24-27 Mayıs 2006, Erzurum-Oturum Başkanı( 12. Oturum)
 • Sosyal Hizmetlerde Gönüllülük Paneli, 12 Mayıs 2006, Panel Başkanı ve Konuşmacı, Ankara.
 • Sağlık ve Hastane Yönetimi 2. (Uluslar arası Katılımlı) Ulusal Kongresi,28-30 Eylül 2005,Ankara-Kongre Başkanı.
 • Sağlık ve Hastane Yönetimi 2. (Uluslar arası Katılımlı) Ulusal Kongresi,28-30 Eylül 2005,Ankara-Oturum Başkanlıkları.
 • ILO,TÜRK-İŞ,UNFPA işbirliğinde oluşturulan “Kadın Emeği Platformu”nda, Eğitim Komisyonu Başkanı,Ankara-2005
 • Ankara Üniversitesi, Özel Eğitim ve Araştırma Merkezi-Yönetim Kurulu Üyesi.
 • Ankara Üniversitesi, Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi, Merkez Kurulu Üyesi
 • 2005 yılında başlatılan ve halen devam etmekte olan, Ankara Valiliği koordinatörlüğü’nde “Üniversite-Halk Buluşması” Projesinde, proje başkan yardımcısı ve “Sağlık Eğitimi” ile ilgili konularda yapılan halk konferanslarında gönüllü konuşmacı.
 • Hastane ve Yaşam Dergisi-Dergi Editörü
 • 4th International Conference on Health Economics, Management and Policy, June 2-4,2005,Athens- Oturum Başkanı(II Oturum).
 • 24-26 Kasım 2004. Ankara, Ankara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi, “I. Ulusal Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitimi” Sempozyumu; A.Ü. Sağlık Eğitim Fakültesi – Sempozyum Başkanı.
 • Haziran-Ağustos 2004. Ankara. Halkın ve Sağlık Çalışanlarının Sağlıklı Beslenmeleri İçin Sütün Önemi- Gönüllü Eğitimci.
 • 28 Haziran 2004. Antalya. Uluslar arası Katılımlı I. Ulusal Afet Tıbbı Kongresi, Oturum III- Oturum Başkanı.
 • 28 Haziran 2004. Antalya. Uluslar arası Katılımlı I. Ulusal Afet Tıbbı Kongresi, Oturum II- Oturum Başkanı.
 • 16 Ocak 2003. Milwaukee, The University of Wisconsin. Disaster Management in Healthcare-Konuşmacı.
 • 21 Ocak 2003. Washington DC, The George Washington University, Disaster Management in Healthcare-Misafir Konuşmacı.
 • Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Bülteni-Danışman/Editör.
 • 28-29 Eylül 2000. Ankara, Ankara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi, “III.Ulusal Sağlık ve Hastane Yönetimi” Sempozyumu; A.Ü. Sağlık Eğitim Fakültesi – Düzenleme Kurulu Başkanı.
 • 1999. VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı, Sağlık Özel İhtisas Komisyonu –Komisyon Başkanı.
 • 1998-1999. Ankara Üniversitesi Kadınlar Grubu’nca düzenlenen Ankara Mamak bölgesindeki ortaöğretim öğrencilerine yönelik, “Gençlik ve Sağlık” konularıyla ilgili konularda çeşitli konferanslar – Konuşmacı.
 • 5-16 Temmuz 1999. Okul Sağlığı Formatörlük Kursu; M.E.B. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, İçel – Eğitici.
 • 15-16 Mayıs 1999. “II. Ulusal Sağlık Kuruluşları ve Hastane Yönetimi” Sempozyumu; Başkent Üniversitesi, Ankara – Oturum Başkanı.
 • 7 Nisan 1999. “Aktif Yaşlanma” Paneli; Sağlık Bakanlığı ve Ankara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi, Ankara – Konuşmacı.
 • 11.12.1998. “Eğitimde Beden ve Ruh Sağlığının Yeri ve Önemi” (Panel); MESEV, Ankara –Konuşmacı.
 • 14-17 Kasım 1998. “Anne Çocuk Sağlığı” semineri; Dubai-Birleşik Arap Emirlikler-Oturum Başkanı.
 • 10.09.1998. Birmingham-İngiltere’de düzenlenen üst düzey yöneticiler için “Health and Hospital Management” kursunda Health System of Turkey konulu konferans – Konuşmacı.
 • 10 Temmuz 1998. Okul Sağlığı Formatörlük Kursu; M.E.B. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, 16-20 Mart 1998. Sağlık Bilgisi Formatörlük Kursu; M.E.B. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, İzmir –Eğitici.
 • 17.12.1996 “2000’li Yıllarda Herkes İçin Sağlık Hedeflerinde Sağlık Eğitiminin Rolü” (Panel); Sağlık Bakanlığı, MESEV ve A.Ü. Sağlık Eğitim – Konuşmacı.
 • 23.05.1996. “Boşanmada Danışma ve Uzlaşma Hizmeti” (Panel); Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu – Oturum Başkanı.
 • 16-18 Kasım 1994. Aile Kurultayı; Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu – Kurultay Düzenleme Komitesi Başkanı.
 • 1994. VII. Beş Yıllık Kalkınma Planı, Aile ve Çocuk Özel İhtisas Komisyonu – Komisyon Raportörü.
 • 16-17 Mayıs 1994. Anne ve Çocuk Sağlığında Yeni Gelişmeler Semineri; Devlet Demiryolları İşletmesi – Eğitici.
 • 15-16 Eylül 1993. Hizmet İçi Eğitim programı; Ankara İli Sosyal Hizmetler Müdürlüğü – Eğitici.
 • 24-28 Mayıs 1993. Koruyucu Aile Projesi; Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu – Eğitici.

Eğitim Kursları

 • Flagship Eğitici Eğitimi Kursu, Sağlık Bakanlığı-Dünya Bankası-Harward Üniversitesi, 17-21 Temmuz 2006, İstanbul
 • Flagship Eğitici Eğitimi Kursu, Sağlık Bakanlığı-Dünya Bankası-Harward Üniversitesi, 13-22 Mart 2006,Bolu
 • Hastane Afet Planı Kursu.Türkiye Acil Tıp Derneği, 16-17 Aralık 2005, İzmir.
 • “İnsan Gelişimi ve Popüler Kültür” Atelye Çalışması,Ankara Üniversitesi, Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi, 14 Ekim.2005,Ankara.
 • “Çocuk İhmali ve İstismarı Kursu”, Hacettepe Üniversitesi, Çocuk Sağlığı Enstitüsü, 27-28 Mayıs 2004,Ankara
 • 17 Haziran-1 Temmuz 2003. Israel. The International Seminar on “Higher Education”. Ministry of Foreign Affairs Center for International Cooperation “MASHAV”. The “Aharon Ofri” International Training Center, Jerusalem.
 • Proje Yönetim Kursu. American Management Association, 15-17 Ocak 2003. Washington DC, ABD.
 • Bütünleşmiş Acil Yönetim Kursu, Tüm Tehlikeler, Önhazırlık ve Yanıt. FEMA, 9-13 Aralık 2002. Emmitsburg MD, ABD.
 • Bütünleşmiş Acil Yönetim Kursu, İyileştirme ve Azaltma. FEMA, 9-13 Aralık 2002. Emmitsburg MD, ABD.
 • Kriz Yönetimi Kursu. American Management Association, 4-6 Kasım 2002. Washington DC, ABD.
 • Çocuk İstismarı ve İhmalinin Önlenmesi Kursu. Uluslararası Çocuk İstismarı ve İhmali Birliği- Ankara Üniversitesi 1998. Ankara, Türkiye.
 • Annelerin Eğitimi Kursu. Boğaziçi Üniversitesi-UNICEF, 1993. İstanbul, Türkiye.
 • Avrupa Birliği Uluslararası İlişkiler Kursu. Ankara Üniversitesi-Avrupa Birliği Merkezi, 1991. Ankara, Türkiye.
 • Avrupa Birliği Kursu. Ankara Üniversitesi-Avrupa Birliği Merkezi, 1990. Ankara.
 • İrlanda’daki Korunmaya Muhtaç Çocuklar İçin Hizmet Kursu. Avrupa Konseyi Bursu 1988. Dublin, İrlanda.

ARAŞTIRMA PROJELERİ

AB tarafından desteklenen MESEV’in “Bilinçli Ergen Projesi” nde- Bilim Kurulu Başkanı, ve Ergenlere yönelik hazırlanan; a-Sivilce/akne-kepek ve bakımı; b-Sağlıklı büyüme için beslenme; c-Fiziksel,duygusal,sosyal nitelikler, aile ve akran ilişkilerini kapsayan büyüme hakkında gelişmiş bilgi; d-Kadın ve erkek anatomisi, hamilelik, doğum, aile planlaması; e-Sağlık için beslenme; f-Evlilik ve aile planlaması konusunda hazırlanan metinlerin yazarı. Ankara,2005-2006 (Ocak 2005)
Ankara Üniversitesi, Araştırma Fonu Müdürlüğü’nce desteklenen “Keçiören İlçesindeki Lise Son Sınıf Öğrencilerinin AIDS ile İlgili Bilgilerinin Saptanması, Eğitimi ve Eğitimin Değerlendirilmesi” konulu proje – Proje yöneticisi, 2001. (Ocak 2001)
VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı Sağlık Özel İhtisas Komisyonu – Sağlık Alt Yapı Grubu Başkanı. Yayın No: DPT: 2561-OIK: 577, 1999. (Ocak 1999)
Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu Müdürlüğü’nce desteklenen “Ankara’nın İl ve İlçelerindeki Hastanelerin Danışmanlık Hizmetlerine İlişkin Fiziki Koşullarının Değerlendirilmesi” konulu Mayıs 1999’da bitirilen proje- Proje yöneticisi. (Ocak 1999)
Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu Müdürlüğü’nce desteklenen “Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Merkezi’nin Tüberküloz Çekim Alanlarının Belirlenmesi” konulu Mayıs 1999’da bitirilen proje – Proje yöneticisi. (Ocak 1999)
1994 yılında DPT’nin VII. Beş Yıllık Kalkınma Planı, Özel İhtisas Komisyonlarından, Çocuk Komisyonu raportörü ve Redaksiyon Komitesi Üyesi. Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu Raporu. T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı. Yayın No: DPT: 2359 – ÖİK: 427, Ekim 1994. (Ekim 1994)
MEB-İKGV-UNFPA işbirliğinde 2001-2005 yıllarında uygulanacak “ Ergenlerin Sağlık Bilincinin Geliştirilmesi Projesi” – Bilim Kurulu Üyesi (Ocak 2001)
AB tarafından desteklenen, İngiltere, Almanya, İspanya, Polonya ve Türkiye ortaklığı’nda yürütülen “My Voice” isimli Grundvig 2 projesinin, MESEV adına Türkiye Koordinatörü-2005-2007 (Ocak 2005)
AB tarafından desteklenen “ Hastane Yönetimi ve Kalite Sistemleri “ isimli Leonardo Da Vinci projesinin koordinatörü-Ağustos-Kasım 2006 (Ağustos 2006)
Sağlık Bakanlığı-UNFPA işbirliğinde 2001-2005 yıllarında uygulanacak “Üreme Sağlığı Hizmetlerinin Yaygınlaştırılması ve Kalitenin Artırılması Amacıyla Mezuniyet Öncesi ve Sonrası Eğitim Programları Projesi” – Yönlendirme Komitesi Üyesi. (Ocak 2001)
Birmingham Üniversitesi, Sağlık Yönetimi Departmanından Profesör Peter Spurgeon tarafından, Birleşik Krallık, Kanada ve Avusturya ve Türkiye’de yürütülen “Örgütsel Stres” (Çalışılan kurumdan kaynaklanan stresin yönetimi) konulu araştırmanın Türkiye yürütücüsü. (Ocak 2000)
Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Bölge Ofisi ile Sağlık Bakanlığı işbirliğinde hazırlanan “Ulusal Hipertansiyon Kontrol Programı” – Eğitici, Eğitim Çalışma Grubu Başkanı, Ulusal Koordinatör. 1995-1996 (Ocak 1995)
1995 yılında Uluslararası Aile Sağlığı Kuruluşu (FHTP) desteği ile Sağlık Bakanlığı, AÇSAP Genel Müdürlüğü’nce yürütülen “Ulusal Kadın Sağlığı ve Aile Planlaması Eğitim ve İletişim Projesi” – Uzman, Bilgi-Eğitim-İletişim Grubu raportörü. 1996 (Ocak 1996)